Suomi verottaa Saksasta saadut eläkkeet

Uutinen, 20.3.2020

Saksan ja Suomen välisen verosopimuksen mukaan Suomi verottaa Suomessa asuvan kaikkia Saksasta saamia eläkkeitä.

Jos myös Saksa verottaa eläkettä, kaksinkertainen verotus poistetaan Suomessa. Nykyinen Suomen ja Saksan välinen verosopimus on ollut voimassa vuoden 2018 alusta lähtien.

Eläke perustuu työskentelyyn julkisella sektorilla

Jos eläke perustuu työskentelyyn julkisella sektorilla ja olet Suomen kansalainen, vain Suomella on verotusoikeus.

Jos julkisyhteisöjen palvelukseen perustuvan eläkkeen maksajana toimii yksityinen eläkelaitos, voi käydä niin että myös Saksassa peritään veroa eläkkeestä. Tässä tilanteessa Suomi poistaa kaksinkertaisen verotuksen.

Tarkista esitäytetty veroilmoitus

Saat henkilöasiakkaan esitäytetyn veroilmoituksen OmaVeroon ja postitse  maalis-huhtikuussa 2020. Tarkista, että tiedot Saksasta saamista eläkkeistä ovat veroilmoituksellasi oikein.

Jos veroilmoituksessasi ei ole korjattavaa, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Jos tietoja täytyy korjata tai täydentää, ilmoita muutokset OmaVerossa tai paperilomakkeella 16A (Selvitys ulkomaantuloista, ansiotulot).

Lisää tietoa Saksasta saadun eläkkeen verotuksesta Eläketulojen verotus kansainvälisissä tilanteissa luvussa 5.4. Saksa.