Saatko eläkettä Ruotsista? Tarkista esitäytetyn veroilmoituksen tiedot

Uutinen, 23.3.2020

Saat esitäytetyn veroilmoituksen sekä OmaVeroon että postitse maalis-huhtikuussa 2020. Tiedot eläkkeistä ovat valmiina esitäytetyllä veroilmoituksilla. Verohallinto saa kansainvälisen tietojenvaihdon kautta vuosittain Ruotsista tietoja Suomessa asuvien Ruotsista saamista eläkkeistä.

Tarkista, että tiedot Ruotsista saamista eläkkeistä ovat veroilmoituksellasi oikein

Verovuoden 2019 osalta Ruotsista saaduissa eläketiedoissa on havaittu joissain tilanteissa puutteita. Näissä tilanteissa tietoa Ruotsin eläkkeestä ei ole pystytty esitäyttämään veroilmoitukselle.

Toimi näin

Jos tiedot ovat oikein, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Jos tietoja täytyy korjata tai täydentää, ilmoita muutokset OmaVerossa tai paperilomakkeella 16A (Selvitys ulkomaantuloista, ansiotulot).

Lue lisää