Säilyttäjärekisteriin hakeutuminen on alkanut

Uutinen, 1.7.2020

Arvopapereiden säilytystoimintaa harjoittava yritys voi hakeutua uuteen säilyttäjärekisteriin (Register of Authorised Intermediaries) 1.7.2020 alkaen. Rekisteröinti tulee voimaan tammikuussa 2021.

Säilyttäjärekisteri on osa lähdeverolain muutosta, joka muuttaa hallintarekisteröityjen osakkeiden perusteella maksettujen osinkojen verotusmenettelyä 1.1.2021 alkaen. Säilyttäjärekisteriin rekisteröityminen ei ole pakollista, mutta se tuo tiettyjä etuja kuten verosopimusetuuksien myöntämisen säilyttäjän asiakkaille maksuhetkellä.

Säilyttäjärekisteri on OECD:n Treaty Relief and Compliance Enhancement (TRACE) -mallin mukainen ja se korvaa nykyisen ulkomaisten omaisuudenhoitajien rekisterin. Ulkomaisten omaisuudenhoitajien rekisteri päättyy vuoden 2020 lopussa ja rekisteriin merkityt toimijat voivat halutessaan hakea uuteen säilyttäjärekisteriin.

Ohje rekisteröityneen säilyttäjän velvollisuuksista ja vastuista on julkaistu

Verohallinto on julkaissut syventävän ohjeen Rekisteröityneen säilyttäjän velvollisuudet ja vastuut. Ohje on suunnattu suomalaisille ja ulkomaisille säilyttäjille. Ohjeessa kuvataan rekisteröitymisen edellytykset, rekisteröitymismenettely sekä rekisteröitymisestä syntyvät velvoitteet, verovastuut ja muita oikeusvaikutuksia.

Lisätietoa rekisteröinnistä ja hakemuslomakkeet: