Osakeyhtiöiden ja asunto-osakeyhtiöiden Suomi.fi-valtuudet laajenevat

Uutinen, 2.4.2020

Osakeyhtiö tai asunto-osakeyhtiö voi 31.3.2020 lähtien valtuuttaa Suomi.fi-valtuuspalvelussa toisen henkilön tai yrityksen hoitamaan yrityksen veroasioita, vaikka nimenkirjoitusoikeus olisi usealla henkilöllä yhdessä. Jatkossa Suomi.fi-valtuuksia voivat siis antaa myös osakeyhtiöt tai asunto-osakeyhtiöt, joille on merkitty kaupparekisteriin nimenkirjoitusoikeus kaksi tai useampi yhdessä.

Tähän asti vain osakeyhtiön ja asunto-osakeyhtiön toimitusjohtaja ja yksinoikeudellinen nimenkirjoittaja on voinut valtuuttaa Suomi.fi-valtuuspalvelussa. Jos nimenkirjoitusoikeus on ollut useammalla yhdessä, valtuuttaminen Suomi.fi-valtuuspalvelussa ei ole ollut mahdollista.

Suomi.fi-valtuuspalvelussa voi 31.3.2020 lähtien valtuuttaa, jos yhtiöjärjestyksen mukainen nimenkirjoitussääntö on

  • osakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiön hallitus yhdessä
  • osakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiön kaksi hallituksen jäsentä yhdessä
  • puheenjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä.

Useampi nimenkirjoitusoikeutettu voi valtuuttaa yhdessä, jos kaupparekisteristä löytyy tieto osakeyhtiön ja asunto-osakeyhtiön nimenkirjoitussäännöstä ja henkilöillä on suomalainen henkilötunnus.

Toimitusjohtaja ja yksinoikeudellinen nimenkirjoittaja voi hoitaa osakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiön asioita Verohallinnon ja tulorekisterin asiointipalveluissa. Osakeyhtiö ja asunto-osakeyhtiö voi myös valtuuttaa toisen hoitamaan joko kaikkia tai vain nimettyjä veroasioitaan tai tulorekisteriasioitaan. Veroasioiden tai tulorekisteriasioiden hoitoa varten on erilaisia Suomi.fi-valtuuksia.

Suomi.fi-valtuudet korvaavat vähitellen Katso-valtuutukset

Katso-valtuutukset ovat käytössä Verohallinnon palveluissa vielä vuoden 2020 loppupuolella. Suomi.fi-valtuuksia voi siirtyä käyttämään sitä mukaa kuin Suomi.fi-valtuuspalvelussa otetaan käyttöön uusia ominaisuuksia. Tulevista ominaisuuksista voi lukea lisää joulukuun uutisesta Katso-tunnisteita ja -valtuutuksia voi käyttää vuoden 2020 loppupuolelle.

Katso-valtuudet toimivat väliaikaisesti Suomi.fi-tunnistuksen kautta

Katso-valtuutukset toimivat Lomake.fi:ssä, Ilmoitin.fi:ssä, Palkka.fi:ssä ja tulorekisterissä Suomi.fi-tunnistuksen kautta vuonna 2020. Niin kauan kuin näiden asiointipalveluiden käyttäjä ei voi siirtyä Katso-valtuutuksista Suomi.fi-valtuuksiin, Suomi.fi-tunnistus ottaa automaattisesti huomioon käyttäjän nykyiset Katso-valtuutukset. Käytännössä käyttäjä kirjautuu asiointipalveluun esimerkiksi pankkitunnuksilla, ja hän pystyy asioimaan valtuuttajan puolesta Katso-valtuutusten avulla.

Katso-roolit ja -valtuutukset poistuvat kokonaan käytöstä Verohallinnon asiointipalveluissa vuoden 2020 loppupuolella. Jotta sähköinen asiointi voi jatkua tämän jälkeen, jokaisen valtuutetun täytyy pyytää valtuuttajilta Suomi.fi-valtuuksia heti, kun se on mahdollista.

Lisätietoa ja ohjeita

Sivu on viimeksi päivitetty 2.4.2020