Ohje Suomessa yleisesti verovelvollisen hallintarekisteröidylle osakkeelle maksetusta osingosta on julkaistu

Uutinen, 24.1.2020

Verohallinto on julkaissut syventävän ohjeen Ennakonpidätys Suomessa yleisesti verovelvollisen hallintarekisteröidylle osakkeelle maksetusta osingosta. Ohjeessa käsitellään tilannetta, jossa hallintarekisteröidylle osakkeelle maksettavasta osingosta toimitetaan 50 prosentin ennakonpidätys, mikäli osingon maksaja ei saa osingon saajan yksilöintitietoja ja maksaja tietää, että osingon saaja on Suomessa yleisesti verovelvollinen. Uutta ennakkoperintälain 4 a §:ä sovelletaan 1.1.2020 alkaen hallintarekisteröidylle osakkeelle maksettavaan osinkoon.

Ohjeessa ohjeistetaan maksajaa menettelystä, jolla maksaja tunnistaa yleisesti verovelvollisen osingon saajan, kun kyse on hallintarekisteröidylle osakkeelle maksettavasta osingosta. Maksaja voi ohjata selvitysvelvollisuuden osingon saajaa lähimpänä olevalle säilyttäjälle, joka toimittaa saajan yksilöintitiedot maksajalle säilyttäjäketjussa sovitulla tavalla. Maksaja vastaa kuitenkin aina veron perinnästä.

Ohje korvaa Verohallinnon ohjeen 25.4.2016 Hallintarekisteröidyn kotimaisen osakeomistuksen verotusmenettelystä (Dnro A18/200/2016).

Verohallinto tulee päivittämään ohjetta 1.1.2021 voimaan tulevan lähdeverolakimuutoksen johdosta, jossa sallitaan TRACE-mallin mukainen menettely.

Verohallinnon syventävä ohje: Suomessa yleisesti verovelvollisen hallintarekisteröidylle osakkeelle maksetusta osingosta.