Ohje osingonsaajan itse antamasta ilmoituksesta on julkaistu

Uutinen, 9.10.2020

Verohallinto on julkaissut syventävän ohjeen Osingonsaajan itse antaman ilmoituksen sisältö, voimassaolo ja luotettavuuden todentaminen. Ohje on suunnattu rekisteröityneille säilyttäjille, mutta myös osingon maksajana oleva julkisesti noteerattu yhtiö voi soveltaa ohjetta.

Ohjeessa käsitellään Verohallinnon 14.9.2020 antaman päätöksen mukaista osingonsaajan itse antamaa ilmoitusta. Itse annetun ilmoituksen avulla rekisteröitynyt säilyttäjä tai maksaja voi selvittää hallintarekisteröidyn osingonsaajan oikeuden verosopimusetuihin. Ohjeessa käsitellään ilmoituksen sisältöä ja voimassaoloa sekä menettelyä, jota noudattamalla rekisteröitynyt säilyttäjä tai maksaja todentaa ilmoituksen luotettavuuden.

Lisätietoa: