OECD pyytää julkisia kommentteja maakohtaisen raportoinnin kehitystyöhön

Uutinen, 18.2.2020

OECD on ehdottanut muutoksia nykyiseen maakohtaiseen raportointistandardiin (CbC), kuten raportointivelvollisuuden laajentamista uusiin asiakasryhmiin ja uusia raportoitavia tietoja. OECD on julkaissut ehdotuksista kuulemisasiakirjan (Review of Country-by-Country Reporting), johon OECD pyytää yhtiöiltä ja muilta kiinnostuneilta tahoilta kirjallisia kommentteja viimeistään 6.3.2020. Lisäksi OECD järjestää julkisen kuulemistilaisuuden.

Tarkempia tietoja kommenttien lähettämisestä sekä julkisesta kuulemistilaisuudesta löytyy OECD:n internetsivuilta