Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

OECD on julkaissut maakohtaista raportointia koskevan XML-skeemamuutoksen

Uutinen, 4.12.2020

OECD on julkaissut maakohtaisen raportin antamiseen liittyvän XML-skeeman 2.0-version (Country-by-Country Reporting XML Schema 2.0), joka korvaa edeltävän 1.0-version. Kyseistä uutta XML-skeemaa 2.0 sovelletaan alkuvuodesta 2021 lähtien kansainvälisessä tietojenvaihdossa. XML-skeeman 2.0-versio sisältää eräitä muutoksia annettavan XML-tiedoston rakenteisiin.

Uusi XML-skeeman 2.0-versio näkyy maakohtaisella raportilla muutamina muutoksina täytettävissä kentissä Lomake.fi-palvelussa. Lomake.fi-palvelua käyttäviä asiakkaita pyydetään huomioimaan muuttuneet kentät maakohtaisen raportin täyttövaiheessa. Muita toimia muutos ei vaadi Lomake.fi-palvelua käyttäviltä asiakkailta. Verohallinto julkaisee päivitetyn verkkolomakkeen maakohtaisen raportin antamiseksi Lomake.fi-palvelun kautta alkuvuodesta 2021.

Uuden XML-skeeman 2.0-version muutokset vaativat toimia asiakkailta, jotka ovat käyttäneet maakohtaisen raportin antamiseen XML-tiedostoa Ilmoitin.fi-palvelussa. Kyseiset muutokset ovat:

 • Korvaavia ilmoituksia ei enää voi antaa vaan tiedot korjataan korjausmenettelyn mukaisesti.
 • Skeeman "version" -attribuutti on muutettu pakolliseksi.
 • ReportingEntity/ReportingPeriod rakenneosan elementit StartDate ja EndDate ovat uusia pakollisia elementtejä.
 • ReportingEntity rakenneosa on pakollinen myös silloin kun tietoja korjataan.
 • Elementtien tyypit ja pituudet päivitetty vastaamaan uutta kansainvälisessä tietojenvaihdossa käytettävää skeemaa.
  • Tämä tarkoittaa sitä, että tyhjiä elementtejä ei pääosin saa enää käyttää. Esimerkiksi jos aikaisemmin osoitetiedossa on antanut kerroksen numeroelementin tyhjänä <cbc:FloorIdentifier></cbc:FloorIdentifier> niin jatkossa kyseinen elementti täytyy poistaa kokonaan jos ilmoitettavaa tietoa ei ole.
 • Warning elementissä ei tarvitse enää ilmoittaa tilikauden alkupäivämäärää.
 • ReportingEntity rakenneosassa on uusi vapaaehtoinen NameMNEGroup -elementti.
 • ConstEntities rakenneosassa on uusi vapaaehtoinen Role -elementti.
 • AdditionalInfo rakenneosan OtherInfo -elemetille lisätty uusi valinnainen language -attribuutti.

Verohallinto on päivittänyt maakohtaisen raportoinnin ohjeistustaan XML-skeeman 2.0-version mukaiseksi. Ilmoitin.fi-palvelun kautta annettavien XML-tiedostojen teknisestä soveltamisohjeesta on julkaistu uusi XML-skeeman 2.0 mukainen versio. XML-tiedostojen lähetys onnistuu Ilmoitin.fi-palvelun kautta 26.1.2021 alkaen XML-skeeman 2.0-version mukaisena. Tämän jälkeen minkään verovuoden XML-tiedostoja ei pysty lähettämään XML-skeeman 1.0-version mukaisena.

Maakohtainen raportti vuodelta 2019 annetaan XML-skeeman 1.0-version mukaisena. Myös mahdolliset korjaukset maakohtaiseen raporttiin vuodelle 2019 ja sitä aikaisemmille vuosille annetaan XML-skeeman 1.0-version mukaisena 25.1.2021 asti. Tämän jälkeen korjaukset on tehtävä XML-skeeman 2.0-version mukaisina.

Maakohtaisen raportin antamisajankohta Maakohtaisen raportin XML-skeema Tekninen soveltamisohje
25.1.2021 tai aikaisemmin 1.0-versio 1.8-versio
26.1.2021 tai sen jälkeen 2.0-versio 1.9-versio

Raportointivelvollisia suomalaisia yrityksiä pyydetään huomioimaan uudet raportointiohjeet ja valmistaumaan tulevaan maakohtaisen raportin antamista koskevaan skeemamuutokseen. Maakohtaiset raportit ja korjaukset edeltävien vuosien maakohtaisiin raportteihin on annettava 26.1.2021 alkaen uusien ohjeistusten mukaisesti.

Skeemamuutoksiin liittyvissä kysymyksissä yhteydenottopyynnön voi lähettää Verohallinnon sähköpostiosoitteeseen siirtohinnoittelu(a)vero.fi.

Tekniset soveltamisohjeet ja XML-esimerkkitiedostot