Muutoksia päivärahamaksun perusteessa ja työnantajan sairausvakuutusmaksussa

Uutinen, 8.1.2020

Sairausvakuutuslakia ja lakia työnantajan sairausvakuutusmaksusta on muutettu. Uutta lakia sovelletaan sairausvakuutuksen päivärahamaksuun ja työnantajan sairausvakuutusmaksuun, jotka perustuvat vuonna 2020 ja sen jälkeen maksettavaan palkkaan tai vahvistettuun yrittäjätuloon.

Sairausvakuutuksen päivärahamaksu määrätään jatkossa lähtökohtaisesti vakuutetun veronalaisen palkkatulon ja yrittäjätulon perusteella. Yrittäjän päivärahamaksun perusteena on yrittäjätulojen osalta vain vahvistettu YEL- tai MYEL-työtulo. Jos yrittäjällä on tuloja yrittäjätoiminnasta, mutta hän ei ole ottanut YEL- tai MYEL-vakuutusta, hänellä ei ole päivärahamaksun perusteeksi tulevaa yrittäjätuloa.

Muutos liittyy sairausvakuutuslain muutokseen, jonka mukaan päivärahaetuuden perusteeksi voi jatkossa tulla vain vahvistettu YEL- tai MYEL-työtulo. Tästä syystä myöskään työnantajan sairausvakuutusmaksua ei makseta yrittäjän palkasta, jos yrittäjällä ei ole päivärahaetuuden perusteeksi tulevaa YEL- tai MYEL-työtuloa. Siten työnantaja ei ole velvollinen maksamaan työnantajan sairausvakuutusmaksua palkasta, joka maksetaan yrittäjälle tai maatalousyrittäjälle tämän tekemästä työstä, jos hän ei ole YEL:n tai MYEL:n mukaisesti vakuuttamisvelvollinen. Jos yrittäjä tai maatalousyrittäjä on vakuuttamisvelvollinen ja hänen päivärahaetuutensa määräytyy vahvistetun YEL- tai MYEL-työtulon perusteella, työnantajan sairausvakuutusmaksu on maksettava yrityksestä mahdollisesti nostetuista palkoista tai laskutuspalveluyrityksen maksamista palkoista.