Muista ilmoittaa virtuaalivaluutoista saamasi tulot veroilmoituksella

Uutinen, 23.4.2020

Virtuaalivaluutan kuten bitcoinin käytöstä ja louhinnasta saadut tulot ovat veronalaisia ja ne tulee ilmoittaa veroilmoituksella. Myös kulut saa ilmoittaa veroilmoituksella vähennyksinä.

Oletko viime vuonna vaihtanut virtuaalivaluuttaa (esim. Bitcoin) euroiksi tai muuhun viralliseen valuuttaan? Oletko maksanut virtuaalivaluutalla laskuja tai ostanut sillä tavaroita tai palveluja? Oletko osallistunut virtuaalivaluutan louhintaan?

Virtuaalivaluutasta saadut tulot ovat Suomessa verotettavia sinä vuonna, kun virtuaalivaluuttaa on käytetty. Ilmoita veroilmoituksellasi vuonna 2019 virtuaalivaluutalla

 • maksamasi laskut esimerkiksi ostetuista tavaroista tai palveluista
 • vaihtamasi eurot tai muut viralliset valuutat sekä
 • virtuaalivaluutan louhinnasta saamasi tulot

Ilmoita myös ulkomaisten toimijoiden kautta saadut virtuaalivaluuttatulot.

Virtuaalivaluutan käytöstä saatu tulo verotetaan pääomatulona ja louhinnassa saatu virtuaalivaluutta ansiotulona. Virtuaalivaluutan arvona käytetään sitä vaihtokurssia, joka virtuaalivaluutalla on käytön tai louhinnan hetkellä.

Voit myös vähentää käyttämäsi virtuaalivaluutan hankkimisesta aiheutuneet kulut, koska vain virtuaalivaluutan arvonnousua verotetaan.

Näin ilmoitat

 1. Ota avuksi laskuri
  Virtuaalivaluutoista saamasi tulon laskemisessa voit käyttää apunasi Verohallinnon FIFO-laskuria. Laskuri käyttää FIFO-periaatetta (First In - First Out), jonka mukaan virtuaalivaluutat katsotaan käytetyksi siinä järjestyksessä kuin ne on hankittu.
 2. Ilmoita OmaVerossa ja säilytä tositteet
  Ilmoita virtuaalivaluuttojen käytöstä saamasi voitot OmaVerossa kohdassa "Luovutusvoitot / Muu omaisuus". Ilmoita tässä myös virtuaalivaluutan luovutustappiot. Ilmoita louhinnasta saadut tulot kohdassa "Muut ansiotulot".
  Älä liitä veroilmoitukseen hankinta/osto- tai myyntidokumentteja. Säilytä kuitenkin kuitit ja tositteet itselläsi kuusi vuotta verovuoden päättymisestä. Verohallinto pyytää tositteita tarvittaessa.
 3. Toimi ajoissa
  Veroilmoituksen määräpäivät ovat tänä vuonna 5.5., ja 12.5., ja 19.5. Oman määräpäivän voi tarkistaa veroilmoitukselta tai OmaVerosta.
  Ilmoittamalla tiedot oma-aloitteisesti veroilmoituksella vältät ilmoittamatta jättämisen johdosta määrättävältä veronkorotukselta. Verohallinto seuraa ja valvoo myös virtuaalivaluuttakauppojen ilmoitustietoja. Valvonnassa hyödynnetään käytössä olevia vertailutietoja. Verohallinto kohdistaa verovalvontaa niihin toimijoihin, joiden ilmoituksissa havaitaan puutteita.

Lisätietoa