Huijausviestejä on liikkeellä Verohallinnon nimissä. Lue lisää huijausviesteistä

Mitä taksiyrittäjän pitää huomioida verotuksessa?

Uutinen, 17.2.2021

Taksialan lakimuutokset eivät vaikuta taksiyrittäjän verovelvoitteisiin. Taksiautoilijan on itse ilmoitettava tulonsa Verohallinnolle. Verohallinto seuraa lain vaikutuksia toimialalla ja puuttuu tarvittaessa väärinkäytöksiin.

Taksitoimialaa koskevat lakiuudistukset eivät muuta verotukseen liittyviä ilmoittamis- tai maksuvelvollisuuksia Verohallinnolle. Tulot täytyy muistaa ilmoittaa itse.

Verohallinto seuraa lakiuudistuksen vaikutuksia taksitoimialalla, ja mahdollisesti havaittavaan epäterveeseen kilpailuun puututaan tehostetulla verovalvonnalla. Verohallinnolla on käytössä erilaisia vertailutietoja, joita yhdistelemällä saadaan kattavasti tietoa alan toimijoista. Yhteistyötä tehdään myös muiden viranomaisten kanssa.

Taksiautoilija on yrittäjänä verovelvollinen toiminnastaan ja saamistaan tuloista. Ajotulot on ilmoitettava riippumatta siitä, onko ajo tapahtunut ulkopuolisen toimijan välityksellä vai ei. Verohallinto saa tietoja kuljetuspalvelujen välittäjiltä saaduista suorituksista vuodesta 2020 alkaen. Näitä tietoja käytetään verovalvonnassa. Tulot itse ilmoittamalla säästyy jälkikäteiseltä selvittelyltä sekä verotuksellisilta seuraamuksilta, veronkorotuksilta ja viivästyskoroilta. Pahimmassa tapauksessa ilmoittamatta jättäminen voi olla rikos.

Kuitti on asiakkaalle päin osoitus rehellisestä toimijasta, joka huolehtii yhteiskunnallisista velvoitteistaan. Matkustajan kannattaakin aina pyytää kuitti saamastaan kyydistä.

Haluatko toimia taksiautoilijana toiminimellä? Muista nämä asiat

Taksipalvelun tuottaja on aina yritys. Yritystoimintaa voi harjoittaa eri yritysmuodoilla. Voidaksesi toimia taksiautoilijana toiminimellä, sinun täytyy olla rekisteröitynyt yrittäjäksi ja sinulla täytyy olla taksiliikenteen harjoittamisessa tarvittavat luvat. Huomioi nämä:

1) Rekisteröidy yrittäjäksi

Ilmoittaudu liikkeen- ja ammatinharjoittajaksi hakemalla Y-tunnus osoitteesta ytj.fi.  Ilmoittaudu samalla Verohallinnon rekistereihin. Veroasioista uudelle yrittäjälle: vero.fi/uusiyritys.

2) Hoida luvat kuntoon

Taksiliikenteen harjoittaminen edellyttää taksiliikennelupaa. Tarkempaa tietoa löydät Trafin sivuilta

3) Rekisteröi autosi

Jos ajoneuvoa käytetään edes osan aikaa taksina, se on rekisteröitävä luvanvaraiseen käyttöön. Rekisterimerkinnällä voi olla vaikutusta muun muassa ajoneuvon katsastukseen ja vakuutuksiin.

4)  Pidä ajopäiväkirjaa

Sinun on pidettävä ajopäiväkirjaa, jos toimit ammattiautoilijana. Ajopäiväkirjasta on käytävä ilmi seuraavat asiat:

a) Ajotulot jaettuna käteisajotuloihin, luottoajotuloihin ja muihin tuloihin.

b) Verovuoden alusta yhteenlasketut tiedot ajokilometreistä jaettuna ammattiajoihin, tuloa tuottamattomiin ammattiajoihin, yksityisajoihin ja muihin ajoihin.

Jos autossasi on kuitinantolaitteella varustettu taksamittari, toimii sen tuottama raportti ajopäiväkirjana.

5) Muista antaa kuitti asiakkaalle

Yrityksen ja elinkeinonharjoittajan on aina tarjottava asiakkaalle kuitti. Kuitti voidaan antaa myös sähköisesti. Merkitse kaikki maksutapahtumat yrityksesi kirjanpitoon. Lue lisää kuitinantovelvollisuudesta: Pelaa reilusti - muista kuitti.

6) Ilmoita tulosi elinkeinotoiminnan veroilmoituksella ja tee yritystoiminnan vähennykset

Kaikesta henkilökuljetustoiminnasta saatu tulo on veronalaista tuloa, joka ilmoitetaan elinkeinotoiminnan veroilmoituksella. Verotuksessa voit vähentää ne toiminnasta aiheutuneet kulut, jotka kohdistuvat suoraan elinkeinotoiminnan tuloon. Tällaisia ovat esimerkiksi auton polttoainekulut sekä auton korjaukseen ja pesuun liittyvät kulut. Vähennykset voi tehdä vain sen osuuden mukaisesti, jota käytetään elinkeinotoiminnassa.

7) Vähennä taksina käytettävän auton osuus verotuksessa

Saat tehdä ajoneuvosta verotuksessa poiston, jos taksina käytettävä ajoneuvo kuuluu yrityksen varallisuuteen. Ajoneuvo kuuluu yrityksen varallisuuteen, jos ajoneuvolla vuosittain ajetuista kilometreistä yli puolet on elinkeinotoiminnan ajoa. Jos taas ajoneuvo ei kuulu yritystoiminnan varallisuuteen, saat tehdä yritystoimintaan kohdistuvien kilometrien perusteella lisävähennyksen. Ajopäiväkirjalla pystyt osoittamaan, kuinka paljon autoa on käytetty elinkeinotoiminnassa. Lisätietoa yrittäjän käyttöomaisuudesta tehtävistä poistoista sekä yrittäjän matkakulujen vähentämisestä.

8) Maksa tarvittavat arvonlisäverot ja huomioi vähennykset

Sinun täytyy ilmoittautua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos arvioit liikevaihtosi ylittävän 15 000 euroa tilikaudessa (yleensä kalenterivuosi). Rekisteriin voi hakeutua myös myynnin jäädessä pienemmäksi. Jos olet arvonlisäverovelvollisten rekisterissä, sinun tulee lisätä myymäsi henkilökuljetuksen hintaan arvonlisäveron osuus 10 % ja muiden kuljetuspalveluiden osalta 24 %. Kun olet arvonlisäverovelvollisten rekisterissä, voit myös vähentää yrityksen hankintoihin sisältyvän arvonlisäveron. Vähennettäviä kuluja ovat esimerkiksi arvonlisäveron osuus auton polttoainekuluista sekä korjaukseen ja pesuun liittyvistä kuluista. Jos ajoneuvoa käytetään henkilökuljetuksen ohella myös muussa verollisessa liiketoiminnassa ja autolla on lisäksi yksityiskäyttöä, vähennykset voi tehdä vain henkilökuljetuksen osalta.  Arvonlisäverovelvollisen pitää antaa arvonlisäveroilmoitus oma-aloitteisesti ja maksaa arvonlisävero yrityksen verokauden mukaisesti. Pieni toimija voi hakeutua pidennettyyn verokauteen.

9) Hae autoveron alennusta tai autoverottomuutta, jos edellytykset niille täyttyvät

Takseille myönnettävä autoveron alennus poistuu vaiheittain 1.7.2022 mennessä. Alennetun autoveron edellytyksiä ovat, että ajoneuvo merkitään käytettäväksi taksiliikenteeseen, kun se rekisteröidään ensi kertaa Suomessa, ja ajoneuvoa käytetään pääasiallisesti taksiliikenteeseen.

Takseille myönnettävä autoveron alennus

Taulukko autoveron alennuksista
Rekisteröity Autoveron alennus
 - 30.6.2018  enintään 4800 euroa
 1.7.2018 - 30.6.2019  enintään 3000 euroa
 1.7.2019 - 30.6.2020  enintään 2400 euroa
 1.7.2020 - 30.6.2022  enintään 1200 euroa
 1.7.2022 -  ei autoveron alennusta

Veron alennusta pienentää aika, jonka ajoneuvo on ollut käytössä muualla kuin Suomessa ennen rekisteröintiä. Ajoneuvo on kokonaan autoverosta vapaa taksi, kun se ensi kertaa Suomessa rekisteröitäessä merkitään käytettäväksi taksiliikenteeseen ja ajoneuvoa pääasiallisesti käytetään tällaiseen liikenteeseen. Lisäksi ajoneuvon on oltava esteetön tai hyväksytty koulu- ja päivähoitokuljetuksiin. Ajoneuvon on myös oltava hyväksytty kuljettajan lisäksi vähintään kuuden matkustajan kuljetukseen, joista yksi tai useampi voi olla pyörätuolissa matkustava henkilö.

Lisätietoa taksiliikenteen muutoksista

Uutinen julkaistu 18.6.2018

Sivu on viimeksi päivitetty 17.2.2021