Listaamaton osakeyhtiö: Järjestätkö henkilöstöannin? Kerää tiedot vuosi-ilmoitusta varten

Uutinen, 9.12.2020

Listaamattoman osakeyhtiön henkilöstöantia koskeva uusi säännös tulee voimaan 1.1.2021 (tuloverolaki 66 a §). Säännöstä sovelletaan osakeanteihin, joista on tehty päätös lain voimaantulon jälkeen.

Kun listaamaton osakeyhtiö järjestää henkilöstölleen osakeannin, työntekijä voi merkitä osakeyhtiön osakkeita käypää arvoa alempaan hintaan. Osakeannista ei tule veronalaista etua, kun osakkeen merkintähinta on vähintään samansuuruinen kuin osakkeen matemaattinen arvo.

Ilmoita tiedot vuosi-ilmoituksella

Listaamattoman osakeyhtiön pitää antaa tiedot henkilöstöannista vuosi-ilmoituksella. Tiedot vuoden 2021 henkilöstöanneista on ilmoitettava vuoden 2022 tammikuun loppuun mennessä.

Vuosi-ilmoituksella annetaan tietoja yhtiöstä, henkilöstöannista ja osakkeiden merkitsijöistä. Tiedot ilmoitetaan sähköisesti Ilmoitin.fi-palvelussa tai Verohallinnon sähköisessä asiointipalvelussa. Tietoja voi ilmoittaa aikaisintaan marraskuussa 2021.

Sivu on viimeksi päivitetty 9.12.2020