Laskutuspalveluyrityksen palkkioiden arvonlisäverollisuus

Uutinen, 4.12.2020

Korkein hallinto-oikeus on antanut 20.11.2020 päätöksen (KHO 2020:123), joka koskee laskutuspalveluyrityksen palkkion arvonlisäverotusta. Päätös muuttaa verotuskäytäntöä.

Jos kevytyrittäjä tai muu itsensä työllistävä on sopinut muodollisesta työsuhteesta laskutuspalveluyrityksen kanssa, vastaa laskutuspalveluyritys loppuasiakkaalle tapahtuvien työsuoritusten myynnin arvonlisäverosta. Sen sijaan laskutuspalveluyrityksen ei katsota suorittavan palkkiotaan vastaan palvelua työn suorittajalle. Tutustu tarkemmin ohjeeseen: Laskutuspalveluyrityksen palkkion arvonlisäverotuksesta.