Kuntatoimija: Katso-palvelun käyttö päättyy − toimi näin

Uutinen, 20.4.2020

Katso-tunnisteiden ja Katso-valtuuksien käyttö päättyy vuoden 2020 aikana. Jatkossa Verohallinnon ja tulorekisterin sähköisiin asiointipalveluihin voi tunnistautua vain henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Jos asioit toisen puolesta, tarvitset lisäksi Suomi.fi-valtuuden.

Kuntien vastuuhenkilöt voivat kesäkuusta 2020 alkaen hakea Suomi.fi-palvelussa valtuutusoikeuden, jonka avulla he voivat myöntää muille Suomi.fi-valtuuksia kunnan asioiden hoitamista varten. Valtuutusoikeus tarvitaan, jotta kunta voi siirtyä Katson käytöstä Suomi.fi-valtuuksien käyttämiseen.

Valmistaudu ennen kesäkuuta

 1. Tutustu Suomi.fi-valtuuksiin

 2. Sopikaa, ketkä saavat valtuutusoikeuden eli hallinnoivat Suomi.fi-valtuuksia ja niiden myöntämistä kunnassa (vrt. Katso-pääkäyttäjärooli). Nämä henkilöt voivat kunnan nimissä myöntää muille kunnan työntekijöille tai vaikkapa tilitoimistolle valtuuksia hoitaa esimerkiksi kiinteistöveroasioita OmaVerossa.

  Kun näitä henkilöitä valtuutetaan, jokaiseen valtuushakemukseen täytyy liittää valtakirja. Valtakirjalla kunta ilmaisee, kenellä on oikeus valtuuttaa kunnan nimissä. Valtakirjasta täytyy käydä ilmi valtuutettavat henkilöt ja heidän toimivaltansa. Tee valtakirja lomakkeella Suomi.fi-verkkopalvelussa. Lomake julkaistaan kesäkuussa 2020. Liitä allekirjoitettu valtakirja valtuushakemukseen.

  Selvittäkää, ketkä kunnassa voivat allekirjoittaa valtakirjan. Allekirjoittajat määrittelee kunnan oma lainsäädäntö ja asiakirja, joka osoittaa kunnan toimivallan, esimerkiksi työjärjestys tai hallintosääntö.

  Jos valtakirja allekirjoitetaan käsin, liitä mukaan kopio jokaisen allekirjoittajan henkilöllisyystodistuksesta. Jos valtakirja allekirjoitetaan sähköisesti varmennekortilla, kopioita henkilöllisyystodistuksista ei tarvita.

 3. Valitut henkilöt tekevät valtuushakemuksen sähköisesti Suomi.fi-verkkopalvelussa tai asioimalla rekisteröintipisteessä. Hakemuksen voi myös postittaa. Hakemuksen voi tehdä kesäkuusta 2020 alkaen. Valtuus astuu voimaan, kun virkailija on sen rekisteröinyt.

 4. Selvittäkää, ketkä kaikki kunnassa asioivat kunnan puolesta sähköisissä asiointipalveluissa ja tarvitsevat sitä varten Suomi.fi-valtuuden. Valtuuksia on erilaisia, joten on tärkeää sopia, mitä asioita kukin saa hoitaa. Valtuuden voi antaa esimerkiksi kaikkien veroasioiden tai vain nimettyjen asioiden hoitoon (esimerkiksi rakentamisilmoitusten antamiseen).

  Lisäksi valtuuden voi osoittaa esimerkiksi vain tietylle aliorganisaatiolle tarkenteen avulla. Aliorganisaation tunnisteella kunta voi eritellä esimerkiksi organisaation osastoja. Tällaisetkin rajaukset on hyvä miettiä ajoissa.

Lisätietoa