Koronatilanne: Toimi näin, jos saat tuloa somealustoilta, striimauksesta tai vastikkeellisista rahoituskampanjoista

Uutinen, 17.3.2020

Koronatilanteen takia moni henkilöasiakas ja yrittäjä etsii nyt uusia tapoja tienata etänä. Tuloja voi kertyä esimerkiksi somealustoilta, striimauspalveluista tai vastikkeellisista rahoituskampanjoista.

Tällaisista lähteistä saadut tulot ovat sinulle veronalaista tuloa. 

Jos sinulla ei ole yritystä, ilmoita tulot veroilmoituksellasi muuna ansiotulona. Saat vähentää tuloista niiden hankkimisesta aiheutuneet kulut. Näitä voivat olla esimerkiksi laitteet tai muut materiaalikulut. 

Keväällä 2020 syntyneet tulot ilmoitetaan vasta ensi vuoden kevään veroilmoituksella. Voit myös ilmoittaa tulot tämän vuoden verokortille, jos sinulla on palkkatuloja.  

Jos sinulla on oma yritys, käsittele somealustoilta, striimauksesta tai rahoituskampanjoista saamasi tulot ja niistä syntyneet menot elinkeinotoiminnan tai yhteisön kirjanpidossa ja veroilmoituksella. Ota tulot huomioon myös ennakkoverotuksessa. 

Vastikkeellisella joukkorahoituskampanjalla tarkoitetaan rahoituskampanjaa, jossa lahjoittaja saa rahasummaa vastaan esimerkiksi tavaran, palvelun, elämyksen, jäsenyyden tai osuuden. 

Jos rahoituskampanjasta ei saa vastiketta, tarvitaan rahan keräämiseen lupa poliisilta. 

Esimerkki: Henkilöasiakas 

Järjestät kolme erillistä konserttia striimauspalvelun kautta. Sinulla ei ole omaa yritystä, vaan ilmoitat tulot ja kulut omalla veroilmoituksellasi. Striimaat konsertit asunnostasi, jossa asut vuokralla. Käytät striimaamiseen alkuvuodesta ostamaasi tietokonetta sekä pelkästään konsertteja varten ostamaasi mikrofonia. Saat katsojilta lahjoituksena striimausalustan kautta rahalahjoituksia.  

Ilmoita tulot seuraavan vuoden veroilmoituksellasi muuna ansiotulona. Kuluina voit ilmoittaa mikrofonin hankintahinnan kokonaisuudessaan, sekä osan tietokoneen hankintahinnasta. Saat vähentää 50 % tietokoneen hankintahinnasta, jos sinulla on näyttöä työkäytöstä. Tietokone on maksanut 1200 euroa. Ostohinnasta 50 % eli 600 euroa katsotaan verotuksessa vähennyskelpoiseksi menoksi. Nettiliittymän kulut ovat myös vähennyskelpoisia. Voit vähentää 50 % laskuista niiltä kuukausilta, kun sinulla on ollut työkäyttöä. 

Työtilakulut voit vähentää kaavamaisen vähennyksen avulla. Vähennys on satunnaisten sivutulojen hankkimisessa 225 euroa. Kaavamaisessa vähennyksessä on otettu huomioon kaikki työtilasta aiheutuneet välilliset kulut. 

Voit ilmoittaa lopullisen tulojen määrän verokortillesi muuna ansiotulona. Näin maksat verot tuloista jo ennen lopullista verotusta.  

Jos teet työtä yksityishenkilönä: 

  • Pidä muistiinpanoja tuloista ja menoista. 
  • Täydennä ja korjaa esitäytettyä veroilmoitusta OmaVeropalvelussa. 
  • Muista ottaa tulot huomioon myös verokortilla. 
  • Säilytä kuitit ja tositteet itselläsi 3 vuotta verotuksen päättymisestä. 

Jos teet työtä yrityksesi kautta: 

  • Käsittele tulot ja menot elinkeinotoiminnan tai yhteisön kirjanpidossa ja veroilmoituksella.  
  • Muista ottaa tulot huomioon myös ennakkoverotuksessa. 
  • Muista huomioida myös mahdollinen arvonlisävero.

Päivittyvä kooste

Kaikki koronatilanteesta löydät päivittyvästä koosteestamme.