Koronatilanne: EU:n ulkopuolelta maahantuodut lääkinnälliset laitteet vapautetaan tulleista ja arvonlisäverosta

Uutinen, 29.4.2021

Komissio antoi 3. huhtikuuta päätöksen (2020/491), jolla EU:n ulkopuolelta maahantuodut lääkinnälliset laitteet vapautetaan tulleista ja arvonlisäverosta. Päätöksellä on tarkoitus helpottaa taloudellisesti lääkäreiden, sairaanhoitajien ja potilaiden tarvitsemien lääkinnällisten laitteiden ja varusteiden hankintaa.

Komissio on jatkanut Covid-19 lääkinnällisten laitteiden ja tarvikkeiden tullittoman ja arvonlisäverottoman maahantuonnin voimassaoloa 31. joulukuuta 2021 asti (päätös 2021/660). 

Vapautusta voidaan soveltaa valtiollisten toimijoiden, kuten valtion elinten, julkisyhteisöjen ja muiden julkisoikeudellisten laitosten toimesta tai puolesta maahantuotuihin tavaroihin. Lisäksi vapautus soveltuu jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten hyväksymien organisaatioiden toimesta tai puolesta maahantuotuihin tavaroihin.

Vapautus kattaa esimerkiksi hengityssuojainten, suojavarusteiden, testaussarjojen, hengityslaitteiden sekä muiden lääkinnällisten laitteiden ja varusteiden maahantuonnin. Vapautuksen soveltamisen edellytyksenä on, että

  • tavarat on tarkoitettu jaettavaksi vastikkeetta henkilöille, jotka ovat saaneet tai ovat vaarassa saada COVID-19 -tartunnan tai jotka osallistuvat COVID-19-epidemian torjumiseen yllä mainittujen elinten ja organisaatioiden toimesta, tai
  • tavarat asetetaan maksutta sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka ovat saaneet tai ovat vaarassa saada COVID-19-tartunnan tai jotka osallistuvat COVID-19-epidemian torjumiseen siten, että tavarat säilyvät yllä mainittujen elinten ja organisaatioiden omistuksessa.

Lisäksi vapautus koskee tavaroita, jotka maahantuodaan katastrofiapujärjestöjen toimesta tai niiden puolesta niiden tarpeiden täyttämiseksi ajanjaksona, jona ne tarjoavat katastrofiapua niille henkilöille, jotka ovat saaneet tai ovat vaarassa saada COVID-19-tartunnan tai jotka osallistuvat COVID-19 -epidemian torjumiseen.

Lue lisää:

Lisää tietoa aiheesta Euroopan Komission sivuilta. 

Uutista on päivitetty 13.8.2020 klo 11.25 (lisätty tieto voimassaolon jatkumisesta). 

Uutista on päivitetty 5.11.2020 klo 14.30 (lisätty tieto voimassaolon jatkumisesta).

Uutista on päivitetty 29.4.2021 klo 13.30 (lisätty tieto voimassaolon jatkumisesta).