Kevan etuajassa maksettuihin eläkkeisiin ratkaisu – eläkkeensaajille ei ylimääräisiä veroseuraamuksia

Uutinen, 18.12.2020

Keva on yhdessä Verohallinnon kanssa löytänyt joulukuussa liian aikaisin maksettuihin tammikuun eläkkeisiin ratkaisun. Liian aikaisin maksetut eläkkeet eivät vaadi eläkkeensaajilta toimenpiteitä eivätkä aiheuta heille ylimääräisiä veroseuraamuksia.

Keva korjaa virheellisesti maksetut eläkkeet niiden normaalina maksupäivänä 4.1.2021.

Asiakkaat ovat saaneet tammikuun eläkkeen etuajassa vuoden 2020 puolella, mutta korjauksen perusteella tämä tammikuun eläke katsotaan verotuksessa vuoden 2021 tuloksi. Joulukuussa liian ajoissa maksettua tammikuun eläkettä ei siis veroteta vuoden 2020 verotuksessa.

Asiakkaiden ei tarvitse olla yhteydessä Verohallintoon eikä Kevaan.

Kunta-alan tammikuun eläkkeitä maksettiin erehdyksessä etuajassa 17.12.2020 noin 410 000 henkilölle.


Lisätietoa:

Kevan tiedote 18.12.2020