Kevään veroilmoitusaika alkaa – maa- ja metsätaloudenharjoittajat ilmoittavat ensimmäisinä

Uutinen, 20.1.2020

Verohallinto on vahvistanut henkilöasiakkaiden ja toiminimiyrittäjien vuoden 2019 veroilmoitusten palautusaikataulun. Ensimmäisenä veroilmoituksen pääsevät antamaan maa- ja metsätaloudenharjoittajat sekä toiminimiyrittäjät maalis- ja huhtikuussa. Suurin osa suomalaisista tekee veroilmoituksensa toukokuussa. Kaikki veroilmoitukset voi nykyisin tehdä OmaVerossa.

Veroilmoitusten määräpäivät tiivistetysti

2.3.2020:

Metsätalouden veroilmoitus niillä Suomessa asuvilla metsänomistajilla, joilla ei ole maatalous- tai elinkeinotoimintaa

Maatalousyhtymien maatalouden veroilmoitus

Arvonlisäveroilmoitus, jos verokausi on kalenterivuosi. Myös arvonlisäveron maksun määräpäivä

Hakemus energiatuotteen valmisteveron palauttamiseksi

2.4.2020:

Maatalouden veroilmoitus

Maataloudenharjoittajien ja heidän puolisoidensa esitäytetty veroilmoitus henkilökohtaisista tuloista

Toiminimiyrittäjien veroilmoitus yritystoiminnasta. Toiminimiyrittäjien ja heidän puolisoidensa esitäytetty veroilmoitus henkilökohtaisista tuloista

Niiden metsänomistajien veroilmoitus, joilla on maatalous- tai elinkeinotoimintaa

Elinkeinoyhtymien veroilmoitus

5.5.2020:

Palkan- ja eläkkeensaajien esitäytetyn veroilmoituksen ensimmäinen määräpäivä. Jos tiedoissa on täydennettävää tai korjattavaa, täydennykset pitää ilmoittaa tähän mennessä. Jokaisen oma henkilökohtainen määräpäivä näkyy omalla veroilmoituksella.

Kiinteistöveroilmoituksen määräpäivä. Jos kiinteistötiedoissa on korjattavaa, korjaukset pitää ilmoittaa tähän mennessä.

12.5.2020:

Palkan- ja eläkkeensaajien esitäytetyn veroilmoituksen 2. määräpäivä. Jos tiedoissa on täydennettävää tai korjattavaa, täydennykset pitää ilmoittaa tähän mennessä.

19.5.2020:

Palkan- ja eläkkeensaajien esitäytetyn veroilmoituksen 3. määräpäivä. Jos tiedoissa on täydennettävää tai korjattavaa, täydennykset pitää ilmoittaa tähän mennessä.

OmaVerossa maa- ja metsätalouden sekä elinkeinotoiminnan veroilmoituksen voi tehdä jo nyt

Maa- ja metsätaloudenharjoittajat, toiminimiyrittäjät sekä yhtymät saavat veroilmoituslomakkeet tammikuun loppuun mennessä joko postissa tai jos ovat rekisteröityneet Suomi.fi-viestien käyttäjiksi, vain OmaVeroon. Tällöin he saavat sähköpostiinsa viestin, kun heitä koskevaa veroasiaa on OmaVerossa. Kaikkien veroilmoitukset ovat joka tapauksessa myös OmaVerossa. Veroilmoituksia täydennetään vain yhdessä paikassa, joko sähköisesti tai paperilla.

OmaVerossa maa- ja metsätalouden sekä elinkeinotoiminnan veroilmoitukset voi tehdä jo nyt. Jos asiakas antaa veroilmoituksen paperilomakkeilla, ilmoituksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään edellä mainittuina määräpäivinä.

Maataloudenharjoittajat, toiminimiyrittäjät ja heidän puolisonsa saavat esitäytetyn veroilmoituksen henkilökohtaisista tuloista sekä kiinteistöveropäätöksen maaliskuussa. Palkansaajille ja eläkeläisille ne tulevat maaliskuun loppupuolelta alkaen joko postissa tai pelkästään OmaVeroon. Jos asiakas on ottanut käyttöön Suomi.fi-viestit, hän saa sähköpostiinsa herätteen, kun häntä koskevaa asiaa on OmaVerossa. Korjaukset kiinteistötietoihin voi tehdä OmaVerossa heti sen jälkeen, kun kiinteistöveropäätökset ovat tulleet.

OmaVeron uudet ominaisuudet helpottavat ja nopeuttavat veroilmoittamista

Verohallinto on kehittänyt OmaVeroa edelleen, minkä ansiosta ilmoittaminen palvelussa on entistä helpompaa. Maa- ja metsätaloudenharjoittajille ja toiminimiyrittäjille tyypilliset, edellisenä vuonna vahvistetut menojäännökset, varaukset ja metsävähennyksen tiedot ovat OmaVeron veroilmoituspohjassa valmiina, mikä nopeuttaa ilmoituksen antamista. Vuosittain muuttuvien matkakustannusten korvausten euromäärät on viety OmaVeroon valmiiksi, ja maatalouden energiatuotteen valmisteveron palautushakemuksen voi niin ikään tehdä nykyisin OmaVerossa.