Kansainvälisten verosuunnittelujärjestelyjen ilmoittaminen alkaa kesällä

Uutinen, 22.6.2020

Verohallinto on julkaissut ohjeet uudesta ilmoitusvelvollisuudesta, joka koskee rajat ylittäviä verosuunnittelujärjestelyjä. Ilmoitusvelvollisuus alkaa heinäkuun alussa, mutta sitä ennen toteutetut järjestelyt siirtymäajalta on ilmoitettava elokuun loppuun mennessä.

Verohallinto on julkaissut 30.4.2020 syventävän ohjeen ja ilmoitusohjeen raportoitavista järjestelyistä verotuksen alalla annetun lain ja siihen liittyvien verotusmenettelylakiin tehtyjen muutosten soveltamisesta.

Rajat ylittävät verosuunnittelujärjestelyt, joissa voi olla veron välttämisen tai veron kiertämisen piirteitä, on ilmoitettava Verohallinnolle. Ilmoitusvelvollisuus koskee järjestelyjä, joissa osapuolet ovat useammasta kuin yhdestä valtiosta ja järjestelyssä on ainakin yksi laissa määritelty tunnusmerkki.

Kysymyksessä on uusi ilmoitusvelvollisuus, joka koskee sekä yritysten että yksityishenkilöiden toteuttamia järjestelyitä. Palvelun tarjoajien ja verovelvollisten on ilmoitettava Verohallinnolle laissa tarkoitetut rajat ylittävät verosuunnittelujärjestelyt 1.7.2020 alkaen. Järjestely on raportoitava 30 päivän kuluessa siitä, kun se on asetettu saataville, on valmis toteutettavaksi tai sen ensimmäinen vaihe on toteutettu.

Laki raportoitavista rajat ylittävistä järjestelyistä perustuu Euroopan unionin DAC6-direktiiviin, jonka tavoitteena on lisätä verotuksen läpinäkyvyyttä ja ehkäistä kansainvälistä aggressiivista verosuunnittelua.

Direktiivin voimaantulosta 25.6.2018 alkaen siirtymäkaudella toteutetut järjestelyt on ilmoitettava elokuun loppuun mennessä. Ilmoittaminen tapahtuu ilmoitin.fi - palvelussa tai poikkeustapauksissa paperilla.

Lisätietoa: