Koronatilanne: Kannanottoa koronaviruksen vaikutuksista ulkomailla työskentelyn verovapauteen on päivitetty

Uutinen, 23.3.2020

Verohallinto on julkaissut päivitetyn kannanoton, jossa kerrotaan koronaviruspandemian vaikutuksesta ulkomailla työskentelyn verovapauteen, kun työntekijä on pandemian vuoksi Suomessa tavallista pidempään.

Yleensä ulkomailla työskentelystä saatu palkka on Suomessa verovapaata, jos työntekijä työskentelee ulkomailla vähintään kuusi kuukautta (ns. kuuden kuukauden sääntö) eikä hän oleskele Suomessa enempää kuin keskimäärin kuutena päivänä työskentelykuukautta kohden.

Palkka voi olla verovapaata, vaikka oleskelupäivät Suomessa ylittyisivät

Verohallinnon kannanoton mukaan koronaviruspandemiaa voidaan kuitenkin pitää kuuden kuukauden säännön tarkoittamana pakottavana ja odottamattomana, työnantajasta ja työntekijästä riippumattomana syynä Suomessa oleskeluun siltä ajalta, kun ulkoministeriö kehottaa välttämään matkustamista. Tämä koskee kaikkia maita niin kauan kuin ulkoministeriön antamat matkustusrajoitukset ovat voimassa.

Tässä tilanteessa siis ulkomailla tehdystä työstä saatu palkka voi olla verovapaata Suomessa oleskelupäivien ylittymisestä huolimatta, jos kuuden kuukauden säännön muut edellytykset täyttyvät.

Lue lisää:

Verohallinnon kannanotto