Huijausviestejä on liikkeellä Verohallinnon nimissä. Lue lisää huijausviesteistä

Kaikki Katso-palvelua käyttäneet voivat nyt siirtyä Suomi.fi-valtuuksiin

Uutinen, 11.6.2020

Suomi.fi-valtuuksia voivat nyt hakea kaikki ne, jotka ovat käyttäneet Katso-palvelua eivätkä ole aiemmin pystyneet siirtymään omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksiin. Suomi.fi-valtuudet kannattaa ottaa käyttöön mahdollisimman pian, koska Katso-palvelu poistuu käytöstä 31.12.2020.

Suomi.fi-valtuuksia voivat nyt siirtyä käyttämään myös

 • kunnat, seurakunnat, oppilaitokset ja muut julkisyhteisöt
 • elinkeinoyhtymät, verotusyhtymät ja yhteisetuudet
 • säätiöt sekä yhdistykset, joilla ei ole rekisteriin merkittynä yksin edustamiseen oikeutettuja henkilöitä
 • yritykset, joissa useampi henkilö ei voi antaa valtuutta yhdessä
 • yritykset, joiden toiminta on päättynyt
 • ulkomaiset yritykset
 • kuolinpesät ja tiekunnat, joilla on Y-tunnus
 • henkilöt, joilla ei ole verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai varmennekorttia, tai jotka eivät pysty käyttämään sähköisiä välineitä.

Huomaa, että kuolinpesä ja yhteisö eivät voi käyttää Suomi.fi-valtuuksia, jos niillä ei ole Y-tunnusta. Edunvalvojat voivat valtuuttaa syksyllä 2020.

Suomalaisilla yrityksillä ja yhteisöillä täytyy aina olla Y-tunnus, jotta ne voivat valtuuttaa toisen henkilön tai yrityksen hoitamaan veroasioita puolestaan. Ne yritykset ja yhteisöt, joilla on Y-tunnus mutta joiden edustajaa ei ole rekisteröity kaupparekisteriin, yhdistysrekisteriin tai yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ), voivat siirtyä käyttämään Suomi.fi-valtuuksia uuden virkailijavaltuuttamispalvelun kautta.

Muut kuin edellä mainitut yritykset ja yhteisöt käyttävät Suomi.fi:n valtuudet-palvelua kuten tähänkin asti.

Hae ensin valtuutusoikeutta tai edustajan valtuutusoikeutta

Yritysten ja yhteisöjen, joilla on Y-tunnus ja joiden edustajaa ei ole rekisteröity kaupparekisteriin, yhdistysrekisteriin tai YTJ:hin, täytyy ensin hakea valtuutusoikeus tai edustajan valtuutusoikeus. Valtuutusoikeus haetaan niihin asioihin, joita varten organisaatio tarvitsee Suomi.fi-valtuuksia − esimerkiksi veroilmoituksen tekemiseen.

Organisaation edustaja voi tehdä valtuushakemuksen Suomi.fi-verkkopalvelussa. Valtuutusoikeus tai edustajan valtuutusoikeus rekisteröidään yhdelle tai useammalle oman organisaation henkilölle. Virkailija rekisteröi valtuuden hakemuksen perusteella.

Valtuutusoikeuden saaneet henkilöt voivat antaa Suomi.fi-valtuuksia omatoimisesti Suomi.fi:n valtuudet-palvelussa. He voivat myöntää Suomi.fi-valtuuksia esimerkiksi tilitoimistolle tai muille oman yrityksen tai organisaation työntekijöille.

Edustajan valtuutusoikeuden voi hakea henkilölle, jonka edustama yritys tai yhteisö on saanut valtuuden toiselta henkilöltä, yritykseltä tai yhteisöltä. Kun henkilöllä on edustajan valtuutusoikeus, hän voi

 • antaa edustamisvaltuuksia toisille henkilöille − edustamisvaltuuden saanut voi hoitaa edustamansa yrityksen tai yhteisön nimissä sen asioita, joka on valtuuttanut yrityksen tai yhteisön
 • pyytää asiointivaltuuksia toisilta yrityksiltä, yhteisöiltä tai henkilöiltä edustamansa tahon nimissä.

Valtuushakemuksen voi toimittaa rekisteröitäväksi näin:

 • Suomalaiset yritykset ja yhteisöt tekevät ja lähettävät valtuushakemuksen ensisijaisesti sähköisesti.
 • Ulkomaalaiset yhteisöt täyttävät valtuushakemuksen Suomi.fi-verkkopalvelussa, tulostavat hakemuksen ja lähettävät sen postitse yhdessä vaadittujen liitteiden ja oikeaksi todistettujen asiakirjojen kanssa.
 • Yksityishenkilö täyttää valtuushakemuksen Suomi.fi-verkkopalvelussa ja pyytää valtuushakemuksen rekisteröintiä käymällä Verohallinnon toimipisteessä. Yksityishenkilö voi täyttää valtuushakemuksen myös yhdessä virkailijan kanssa verotoimistossa. Huomaa, että verotoimistojen aukioloaikoja on koronatilanteen takia supistettu. Tarkista verotoimistojen aukioloajat.

Valmistaudu valtuushakemuksen tekemiseen etukäteen

1. Tutustu Suomi.fi-valtuuksiin
2. Sopikaa, kenelle haette valtuutusoikeutta tai edustajan valtuutusoikeutta, eli ketkä hallinnoivat Suomi.fi-valtuuksia ja niiden myöntämistä yhteisössänne. Esimerkiksi henkilö, jolla on tähän asti ollut Katso-pääkäyttäjärooli.
3. Selvittäkää, ketkä yhteisössä voivat allekirjoittaa valtuushakemuksen sekä mahdollisen valtakirjan.
4. Selvittäkää, ketkä kaikki asioivat yhteisön puolesta sähköisissä asiointipalveluissa ja tarvitsevat sitä varten Suomi.fi-valtuuden. Suomi.fi-valtuuksia on erilaisia, joten on tärkeää sopia, mitä asioita kukin saa hoitaa.
5. Ottakaa käyttöön valtuuden tarkenne, jos teillä on tarve rajata tietyn yrityksen tai henkilön edustamisvaltuus tietyille työntekijöille.
6. Varmistakaa, että jokaisella valtuutetulla on käytössään henkilökohtaiset pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai varmennekortti, joilla voi tunnistautua Suomi.fi:n valtuudet-palveluun ja sähköisiin asiointipalveluihin.

Mitä Katso-palvelun päättyminen tarkoittaa?

Jos käytät nyt Katso-tunnistetta, 1.1.2021 lähtien et voi kirjautua sillä OmaVeroon, Lomake.fi:hin, Ilmoitin.fi:hin, Palkka.fi:hin tai tulorekisteriin. Kirjaudu asiointipalveluihin henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Mobiilivarmenne tai varmennekortti voivat olla myös organisaation tarjoamat.

Jos hoidat veroasioita toisen puolesta Katso-valtuuksilla, hae niiden tilalle tarvittavat Suomi.fi-valtuudet. Katso-valtuudet eivät muutu automaattisesti Suomi.fi-valtuuksiksi. Et voi käyttää Katso-valtuuksia enää 1.1.2021 alkaen.

Lisätietoa

Päivitetty 4.8.2020: Valtuutusoikeuden saaneet henkilöt voivat vain antaa Suomi.fi-valtuuksia – eivät pyytää.

Sivu on viimeksi päivitetty 11.6.2020