Isännöitsijä – tarkista osakkaan varainsiirtovero ennen siirtymistä huoneistotietojärjestelmään

Uutinen, 28.4.2020

Sähköinen huoneistotietojärjestelmä etenee, kun Maanmittauslaitos avasi sähköisen palvelun osakeluettelon siirtoa varten. Siirtopalvelu on suunnattu ensisijaisesti niille taloyhtiöille, joilla ei ole käytössään isännöintijärjestelmää.

Varainsiirtoveron tiedot kuntoon ennen siirtoa

Ennen kuin osakeluettelo on siirretty huoneistotietojärjestelmään, taloyhtiöllä on edelleen velvollisuus valvoa, että varainsiirtovero on maksettu omistajanvaihdosten yhteydessä.

Ennen osakeluettelon siirtoa huoneistotietojärjestelmään isännöitsijän on selvitettävä kaikki keskeneräiset tapaukset, joissa osakkaat eivät ole esittäneet selvitystä suoritetusta varainsiirtoverosta. Muuten taloyhtiö voi joutua vastuuseen osakkaan maksamattomasta varainsiirtoverovelasta.

Tutki, onko varainsiirtovero vanhentunut

Isännöitsijän kannattaa ensin tutkia, kuinka vanhasta omistajanvaihdoksesta on kyse. Jos varainsiirtovero on vanhentunut, osakas voidaan merkitä osakeluetteloon ilman selvitystä.

Varainsiirtovero on vanhentunut, jos asunto-osakkeen kaupat on tehty viimeistään 31.10.2014 (veron eräpäivä olisi ollut 31.12.2014). Silloin isännöitsijän ei tarvitse pyytää omistajalta todistusta varainsiirtoverosta.

Uudiskohteissa aika lasketaan omistusoikeuden siirtymisestä. Jos siis uudiskohteen omistusoikeus on siirtynyt ostajalle viimeistään 31.10.2014, varainsiirtovero on vanhentunut.

Jos vero ei ole vanhentunut, pyydä puuttuva todistus varainsiirtoverosta

Jos kaupat on tehty 1.11.2014 tai sen jälkeen, varainsiirtovero ei ole vielä vanhentunut. Sama päivämäärä koskee uudiskohteissa omistusoikeuden siirtymistä.

Pyydä siinä tapauksessa todistus varainsiirtoverosta niiltä osakkailta, joilta se puuttuu. Varainsiirtoverotukseen tuli uudistuksia marraskuussa 2019, joten todistuksia voi olla erilaisia riippuen siitä, milloin varainsiirtoveroilmoitus on annettu Verohallinnolle:

Ennen 1.11.2019 tehdyt kaupat

  • verotoimistossa leimattu paperinen varainsiirtoveroilmoitus tai kiinteistönvälittäjän allekirjoittama paperinen varainsiirtoveroilmoitus
  • kopio Lomake.fi:n kautta annetusta sähköisestä varainsiirtoveroilmoituksesta. Kyseessä voi olla joko ostajan tai kiinteistönvälittäjän antama ilmoitus.

1.11.2019 tai sen jälkeen tehdyt kaupat

  • Verohallinnon antama todistus varainsiirtoverosta (omatoimiset kaupat)
  • kopio kiinteistönvälittäjän antamasta todistuksesta (kiinteistönvälittäjän kautta tehdyt kaupat).

Huom. Ostaja on voinut antaa myös ennen 1.11.2019 tehdyistä kaupoista varainsiirtoveroilmoituksen uudella tavalla, jonka vuoksi asiakkaalle on tehty todistus varainsiirtoverosta.

Mistä huoneiston omistaja saa todistuksen?

Jos huoneiston omistaja on hävittänyt todistuksen eikä varainsiirtovero ole vielä vanhentunut, omistaja voi pyytää todistusta seuraavasti:

Jos kaupat on tehty ennen 1.11.2019, omistaja voi pyytää todistuksen Verohallinnolta numerosta 029 497 022 (Varainsiirtoverotus). Jos ostaja on antanut  varainsiirtoveroilmoituksen aikanaan sähköisesti Lomake.fi:ssä, se säilyy Tallennetut lomakkeet -palvelussa 2 vuoden ajan, josta ostaja saa sen itse.

Jos kaupat on tehty 1.11.2019 tai sen jälkeen, todistus varainsiirtoverosta on OmaVerossa. Jos asunto-osakkeen kaupat on tehty kiinteistönvälittäjän kautta, todistus ei näy OmaVerossa vaan ostaja saa sen välittäjältä.

Lisätietoa