Helpotettujen maksujärjestelypyyntöjen käsittely on aloitettu

Uutinen, 29.6.2020

Verohallinto on alkanut maanantaina 29.6. käsitellä pyyntöjä helpotetusta maksujärjestelystä. Asiakas saa tiedon maksujärjestelystä OmaVeroon. Helpotettua maksujärjestelyä on voinut hakea maaliskuusta alkaen, mutta niiden käsittely voitiin aloittaa vasta nyt, sillä ensiksi oli odotettava tarvittavien lakimuutosten voimaanastumista.

Keväällä monen yrityksen liiketoiminta ajautui vaikeuksiin koronaviruksen vuoksi. Yritysten tilannetta helpottaakseen Verohallinto avasi maaliskuun lopussa asiakkaille mahdollisuuden pyytää helpotettua maksujärjestelyä. Maksujärjestelyyn pääsyn ehtoja kevennettiin ja ensimmäinen maksuerä on nykyisen yhden kuukauden sijaan vasta kolmen kuukauden päästä. Samalla Valtiovarainministeriö aloitti lakimuutosvalmistelut viivästyskoron tilapäisestä alentamisesta 7 prosentista 2,5 prosenttiin.

Pyyntöjä on toistaiseksi tullut 27 000 kappaletta

Asiakkaat ovat voineet tehdä pyynnön helpotetusta maksujärjestelystä 25.3.2020 alkaen. Verohallinto on viimeisen tilastoinnin mukaan vastaanottanut maksujärjestelypyyntöjä noin 27 000 kappaletta.

Yritys pystyi 26.5. alkaen hakea maksujärjestelypyynnöllä myös alkuvuonna maksamiaan arvonlisäveroja takaisin lainaksi ja pyytämään veronpalautusten käytön perumista. Pyyntöjen määrää nämä lisävaihtoehdot eivät kuitenkaan merkittävästi kasvattaneet.

– Maaliskuun alun jälkeen pyyntöjä on tullut varsin tasaisella vauhdilla eikä arvonlisäverojen palauttamismahdollisuus tuonut selvää piikkiä tai kasvua kysyntään. Arviolta noin 4500 asiakasta on hakenut maksujärjestelypyynnön kautta arvonlisäverojen palauttamista, toteaa ylitarkastaja Timo Helin.

Helpotettua maksujärjestelyä voi hakea 31.8.2020 asti.

Pyynnöt käsitellään kahdessa viikossa - entä jos pyyntöni hylätään?

Käsittelyä odottavia maksujärjestelypyyntöjä on kertynyt jonoon maaliskuun lopulta alkaen. Tarvittavien lakimuutosten astuttua voimaan Verohallinto on nyt päässyt aloittamaan pyyntöjen käsittelyn, mutta jonon purkamisessa menee hetki aikaa. Verohallinto arvioi, että kaikki odottavat pyynnöt on saatu käsiteltyä kahden viikon sisällä.

Tieto hyväksytystä tai hylätystä maksujärjestelypyynnöstä näkyy OmaVerossa heti. Tieto tulee myös postissa, jos asiakas ei ole ottanut käyttöön sähköisiä suomi.fi-viestejä

Jos pyyntösi hylätään, saat tiedon siitä, mikä on hylkäämisen syy. Sinulla on saattanut esimerkiksi jäädä veroilmoituksia antamatta sen jälkeen, kun olet lähettänyt maksujärjestelypyynnön Verohallintoon. Ilmoituksen puuttuminen on yksiselitteinen syy pyynnön hylkäämiselle. Voit tehdä uuden maksujärjestelypyynnön, kun olet ensiksi lähettänyt puuttuvat ilmoitukset. Tee pyyntö OmaVerossa.

Jos pyyntösi hyväksytään, maksujärjestely tulee voimaan heti ja tehty maksujärjestely näkyy OmaVerossa. Ensimmäinen maksuerä on kolmen kuukauden päästä pyynnön hyväksymisestä, eli todennäköisesti syyskuun lopussa tai lokakuun alussa. Seuraavat maksuerät ovat siitä eteenpäin kuukausittain.

Lisätietoja: