Verohallinnon puhelin- ja chat-palvelussa on häiriöitä.

Ennakonpidätysten tilitykset kunnille korjaantumassa

Uutinen, 26.6.2020

Paraikaa valmistumassa olevan verovuoden 2019 ennakkotiedot kertovat, että tänä vuonna veronpalautuksia tulee maksuun selvästi viime vuotta vähemmän mutta jäännösveroja paljon enemmän. Näin ollen veronsaajat kuten kunnat saavat ennakonpidätysten tilityksiä viime vuotta enemmän, ja samalla verokertymävaje oikenee. Mm. koronan aiheuttamien talousvaikeuksien parissa kamppaileville kunnille verotulojen vahvistuminen tulee tarpeeseen. 

Vuoteen 2018 verrattuna veronpalautusten kokonaismäärän arvioidaan tämän hetken tietojen mukaan laskevan vuonna 2019 noin 330 miljoonalla eurolla. Jäännösverojen kokonaismäärä on nyt 160 miljoonaa euroa edellisvuotta suurempi. Tämän ansiosta 3 prosentin kasvuennusteeseen peilattu noin 400 miljoonan euron kertymävaje näyttää nykytilanteen mukaan korjaantuvan lähes 500 miljoonan euron nettoveronpalautusten vähennyksellä.  
 
Palautusten kokonaismäärän odotetaan vielä hieman laskevan ja jäännösverojen määrän kasvavan lokakuun loppuun mennessä, jolloin kaikkien asiakkaiden tuloverotus viimeistään päättyy.

Verotuksen aiheuttamat muutokset taaksejääneitä 

Viime vuonna veronsaajat saivat ennakonpidätyksen kertymää odotettua pienemmän määrän. Ennakonpidätyksiä kertyi mm. kunnille vasta loppuvuonna ja osin vasta tämän vuoden puolella.  
 
Yhdeksi syyksi ennakonpidätysten tilitysten hidastuneeseen virtaan arveltiin tulorekisteriä, jonne työnantajat ryhtyivät ilmoittamaan palkkoja 2019 alusta lähtien ja jonka tietojen perusteella Verohallinto tilitti saadut ennakonpidätykset veronsaajille. Tilanne kuitenkin ehti korjaantua jo vuoden 2019 loppuun mennessä. 
 
Tulorekisteri-ilmoittamisen alkukankeutta huomattavasti suuremmaksi tekijäksi osoittautuivat kuitenkin ennakonpidätysmenettelyn muutokset, jotka tulivat niin ikään voimaan vuoden 2019 alussa. Ennakonpidätyksiä kertyi pitkin vuotta perusveroprosentilla, kun kaikkien palkkojen ennakonpidätyksissä sivutuloverokortista luovuttiin ja ryhdyttiin käyttämään vuositulorajaa. Nämä muutokset tasasivat ennakonpidätysten kertymistä ja olivat myös omiaan vähentämään erityisesti sivutuloista toimitettavia liian suuria ennakonpidätyksiä. 
 
Verovuodelta 2019 kertyvät henkilöasiakkaiden tuloverot ja siten niistä veronsaajille tilitettävät määrät eivät siis ole jäämässä ennakoitua pienemmäksi, mutta kertymien aikataulu muuttui uudistuksen myötä.

Entistä täsmäytetympää verotusta

Aikaisimpina vuosina henkilöasiakkaat ovat tavanomaisesti maksaneet enemmän veroja ennakonpidätyksinä ja ennakkoveroina kuin olisi tarpeen. Tämän vuoksi henkilöasiakkaille on verotuksen valmistumisen jälkeen maksettu veronpalautuksia selvästi enemmän kuin mitä heille on määrätty jäännösveroja. Viime vuosina palautusten määrä on ollut lähes kaksi miljardia euroa jäännösveron määrää suurempi.  
 
Tulorekisterin käyttöönoton myötä Verohallinto saa aiempaa tarkempaa tietoa henkilöasiakkaiden tulojen ja heiltä pidätettyjen ennakonpidätysten kehityksestä ja jakautumisesta. Näiden tietojen avulla ennakonpidätysten kertymistä voidaan vuoden mittaan seurata ja ennustaa aiempaa tarkemmin. Näin voidaan tukea henkilöasiakkaita verokortin muutostarpeissa.  
 
Muutosten ansiosta päästään aiempaa reaaliaikaisempiin ja ennakoitavampiin veronsaajatilityksiin. Koronan vaikutukset talouteen tuovat luonnollisesti omat haasteensa myös ennakonpidätysten kertymisten näkymiin.