Asiakastutkimus: Käyttäjät ovat erittäin tyytyväisiä OmaVeroon

Uutinen, 16.6.2020

Ensimmäistä kertaa toteutettu asiakastutkimus osoitti, että asiakkaat ovat tyytyväisiä OmaVeroon. Tänäkin vuonna valtaosa esitäytettyä veroilmoitustaan täydentäneistä teki muutokset OmaVerossa.

Tänä keväänä yli 83 prosenttia veroilmoitustaan täydentäneistä käytti OmaVeroa. Kaikkiaan veroilmoitustaan täydensi hieman vajaa 1,3 miljoonaa asiakasta, mikä on hiukan vähemmän kuin vuotta aiemmin.

– Verohallinto saa kattavasti tietoja mm. tulorekisteristä, pankeilta ja vakuutusyhtiöiltä, joten tiedot esitäytetyllä veroilmoituksella ovat suurella osalla jo valmiiksi oikein. Asiakkaat ovat myös itse osanneet viedä tietoja, esimerkiksi matkakuluja ja kotitalousvähennyksiä, jo etukäteen verokortille OmaVerossa, jolloin tietoja ei tarvitse täydentää enää veroilmoitukselle, sanoo viestintäpäällikkö Nilla Hietamäki Verohallinnosta.

Yleisimmin veroilmoitustaan OmaVerossa täydensivät odotetusti 36–45-vuotiaat (92 %), mutta myös seniorit ovat Verohallinnon tilastojen mukaan löytäneet verkkopalveluun hyvin. 56–68-vuotiaista täydennykset OmaVerossa teki lähes 82 prosenttia, ja yli 69-vuotiaistakin yli puolet.

OmaVeroa kehitetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa

OmaVero on lyönyt itsensä hyvin läpi suomalaisten keskuudessa, ja selvä enemmistö suomalaisista hoitaa veroasiansa nykyisin palvelussa. Toukokuussa toteutetussa asiakastutkimuksessa 94 prosenttia haastatelluista tunsi OmaVeron nimeltä, ja näistä 90 % ilmoitti käyttäneensä palvelua.

OmaVeroa käyttäneistä 86 % koki palvelun käyttämisen helpoksi. Vastaajat antoivat OmaVeron käytön helppoudesta keskiarvon 4,24/5. Yleisimmin vastaajat olivat asioineet verokortti- tai veroilmoitusasioissa.

Asiakastutkimuksessa 96 % OmaVerossa asioineista ilmoitti löytäneensä tarvitsemansa tiedon ja 97 % kertoi saaneensa asiansa hoidettua. Taustamuuttujilla kuten ikäryhmällä, bruttotuloilla tai sukupuolella ei ole merkittävää vaikutusta siihen, kokiko vastaaja saaneensa asiansa hoidettua vaan tulos oli yhtä korkealla tasolla kaikissa vastaajaryhmissä.

Palvelun suositteluhalukkuutta kuvaava luku on erittäin korkea. OmaVeroa käyttäneet suosittelevat siis palvelun käyttämistä myös muille.

– Tuloksissa näkyy se, että OmaVeroa kehitetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja että heitä on osallistettu palvelun kehittämiseen sen kaikissa vaiheissa, OmaVeron palveluomistaja Sanna Kuuri kommentoi.
– Kehitämme OmaVeroa koko ajan vastaamaan paremmin asiakkaiden odotuksia, ja esimerkiksi paljon kysytty mobiilikäyttömahdollisuus on toteutumassa lähivuosina.

Tutkimuksen toteutti Verohallinnon toimeksiannosta Feelback Group. Tiedonkeruutapana käytettiin CINT-paneelitutkimusta, jossa oli noin 1000 18–74-vuotiasta vastaajaa.

OmaVeron asiakastutkimuksen tulokset pähkinänkuoressa:

  • Erinomainen tunnettuus: 94 prosenttia kaikista vastaajista tunsi OmaVeron nimeltä
  • Hyvä arvosana käytettävyydestä: 86 % OmaVeroa käyttäneistä piti palvelun käyttöä helppona. Helppoudesta vastaajat antoivat keskiarvon 4,24/5
  • 96 % ilmoitti löytäneensä tarvitsemansa tiedon OmaVerosta
  • 97 % kertoi saaneensa asiansa hoidettua
  • OmaVeroa käyttävät suosittelevat palvelua myös muille: suositteluhalukkuutta kuvaava NPS-luku oli 53 eli erittäin korkea.