Arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa ehdotetaan korotettavaksi 15 000 euroon

Uutinen, 6.10.2020

Hallitus esittää arvonlisäverolakiin muutoksia. Tilikauden liikevaihtoon perustuvaa arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa korotettaisiin 10 000 eurosta 15 000 euroon.

Oikeus arvonlisäveron alarajahuojennukseen säilyisi edelleen niillä yrityksillä, joiden tilikauden (12 kk) liikevaihto on alle 30 000 euroa. Ne alv-rekisterissä olevat yritykset, joiden liikevaihto on enintään 15 000 euroa ja jotka ovat oikeutettuja alarajan huojennukseen, saisivat huojennuksena koko tilitettävän veron määrän takaisin.

Laki tulisi voimaan vuoden 2021 alusta lukien.