Alv-ilmoituksen uudistamiselle aikalisä

Uutinen, 27.8.2020

Verohallinto on valmistellut arvonlisäveroilmoituksen tietosisällön uudistamista yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Uudistamiselle on selvä tarve, koska verrattuna moneen muuhun maahan, Suomessa alv-ilmoitus on tietosisällöltään suppea. Asiakkailta joudutaan usein kysymään lisätietoja ilmoitukseen liittyen.

Nykyisen alv-ilmoituksen suppea tietosisältö koskee varsinkin erityistilanteita, joihin sisältyy alv-riskejä. Uudenmuotoisen alv-ilmoituksen on arvioitu pienentävän verovajetta vuositasolla yli 60 miljoonaa euroa.

Uusi alv-ilmoitus olisi loogisempi ja helpommin täsmäytettävissä kirjanpitoon. Tämä on arvioitu tuovan pienille ja keskisuurille yrityksille sekä tilitoimistoille noin 4,9 miljoonan euron vuosihyödyn. Uudistus vaatisi kuitenkin muutoksia yritysten käytössä oleviin ohjelmistoihin, mikä aiheuttaisi kustannuksia varsinkin suurille yrityksille.

Uuden alv-ilmoituksen oli tarkoitus tulla käyttöön vuonna 2022. Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen käyttöönottoa on päätetty lykätä. Päätöstä uudesta aikataulusta ei vielä ole. Verohallinto seuraa korona- ja taloustilanteen kehittymistä.

Lisätietoja: