Yrityksen etu on varmistaa kauppakumppaninsa verotuksellinen luotettavuus

Uutinen, 14.5.2019

Rehellinen yritys voi tietämättään olla osallisena petollista liiketoimintaa, jossa joku toimitusketjuun kuuluva pyrkii välttämään arvonlisäveron (alv) maksun. Osallisuus petokselliseen toimintaan voi kohdistua minkä kokoiseen yritykseen ja mihin toimialaan tahansa. Yrittäjän velvollisuus on selvittää kauppakumppanin verotuksellinen luotettavuus.

Rehellinen toimija ei joudu vastuuseen, mikäli on joutunut petolliseen toimitusketjuun tietämättään. Ehtona kuitenkin on, että yritys on toiminut vilpittömässä mielessä. Käytännössä tämä tarkoittaa normaalia huolellisuutta elinkeinotoiminnassa.

Tunne asiakkaasi

Huolelliseen toimintaan kuuluu selonottovelvollisuus, joka tarkoittaa muun muassa velvollisuutta arvioida kauppakumppaninsa verotuksellista luotettavuutta. Arvioinnissa voi käyttää seuraavia tunnusmerkkejä

 1. Pyytämättä tulee “liian hyviä” tarjouksia.
 2. Myyjä on uusi, vasta perustettu tai rekisteröity yritys ilman taloudellista tai kaupallista historiaa.
 3. Myyntierät ovat suuria suhteessa myyjän liiketoimintahistoriaan.
 4. Yrityksellä tai sen edustajalla ei ole riittävää osaamista tuotteesta tai markkinoista.
 5. Samat yhteys- tai vastuuhenkilöt pysyvät, mutta yhtiö, sen yhteystiedot ja/tai pankkitili vaihtuvat toistuvasti.
 6. Sama yhtiö, mutta yhteys- tai vastuuhenkilöt vaihtuvat ja samalla hinta laskee olennaisesti.
 7. Myyjä edellyttää käteismaksua myös suuremmissa kaupoissa.
 8. Maksu osoitetaan kolmannelle osapuolelle ja/tai ulkomaiselle tilille.
 9. Maksu pyydetään suorittamaan usealle eri tilille.
 10. Maksujärjestelyt eivät vaikuta järjellisiltä tai herättävät epäilyksiä.
 11. Yritystä ei löydy arvonlisäverovelvollisten rekisteristä, vaikka liiketoiminta on laajaa.

Nämä tunnusmerkit kannattaa ottaa osaksi omaa rutiinia kauppakumppanin luotettavuuden arvioimisessa.

Yksittäiset tunnusmerkit eivät suoraan osoita harmaan talouden toimintaa. Jos tunnusmerkeistä useampi täyttyy, voi olla syytä epäillä kauppakumppanin luotettavuutta. Tällaisesta liikesuhteesta kannattaa jopa pidättäytyä oman liiketoiminnan riskien välttämiseksi. Lisäksi havainnoista kannattaa ilmoittaa suoraan Verohallinnolle vero.fi -sivustolta löytyvällä vihjetietolomakkeella. Rehellisen yrityksen kilpailuedellytykset paranevat, kun epärehelliset toimijat eivät kilpaile samoilla markkinoilla.

Yritys voi itse joutua maksajaksi, jos ei ole toiminut riittävän huolellisesti. Maksajaksi voi joutua, vaikka ei olisikaan tahallisesti osallistunut jonkin toisen osapuolen veronvälttämiseen.

Lue lisää:

Katso asiantuntijan vinkit, miten vältät joutumasta osaksi petosketjua: