Yhteisöjen tulolähdejaon poistamisen voimaantulo siirtyy

Uutinen, 23.5.2019

Yhteisöjen tulolähdejaon poistamiseen liittyvien lakien voimaantuloajankohta muuttuu. Eduskunta hyväksyi 21.5.2019 lakiehdotukset, joilla muutetaan yhteisöjen tulolähdejaon poistamista koskevien lakien voimaantuloajankohtaa. Yhteisöjen tulolähdejaon poistamiseen liittyvät lait tulevat voimaan 1.1.2020 aikaisemmin hyväksytyn ajankohdan 1.7.2019 sijaan.

Lakien voimaantuloajankohdan muuttumisella on vaikutusta vain siihen, että ennakkoveroissa ei voida ottaa huomioon tulolähdejaon poistamista vielä 1.7.2019 lähtien, kuten aikaisemmin kerroimme. Tulolähdejaon poistaminen voidaan ottaa huomioon verovuosille 2020 ja 2021 määrättävissä ennakkoveroissa vasta 1.1.2020 alkaen. Verohallinto ei korjaa viranomaisaloitteisesti ennen tätä ajankohtaa määrättyjä ennakkoveroja.

Jos yhteisöllä on nykyisin voimassa olevien säännösten perusteella henkilökohtaisen tulolähteen tuloa tai vähentämättä olevia henkilökohtaisen tulolähteen tappiota, jotka yhteisö haluaa otettavaksi huomioon verovuosien 2020 ja 2021 ennakoiden perusteena olevassa verotettavassa elinkeinotoiminnan tulossa, yhteisö voi tällä perusteella hakea 1.1.2020 alkaen muutosta ennakkoveroonsa OmaVerossa.

Yhteisöjen tulolähdejaon poistamiseen liittyvien lakimuutosten soveltamisen ajankohtaan ei ole tullut muutoksia. Muutoksia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa.

Lue lisää yhteisöjen tulolähdejaon poistamisesta: