Veronsaajille ennakonpidätyksistä tilitetyt määrät ennusteita pienempiä

Uutinen, 16.9.2019

Verohallinnolle on tänä vuonna kertynyt henkilöasiakkailta pidätettyjä ennakonpidätyksiä ennustettua vähemmän. Tämän vuoksi myös veronsaajille ennakonpidätyksistä tilitetyt määrät ovat jääneet ennusteita pienemmäksi.

Ennakonpidätysten tilitysten vaje suhteessa ennusteisiin oli elokuun lopussa ennusteesta riippuen 600 - 700 miljoonaa euroa.

Ennakonpidätysten odotettua pienemmän kertymän syyksi on yleisesti oletettu vuoden 2019 alusta muuttunutta ilmoittamismenettelyä ja tulorekisterin käyttöönottoa.

Vaikka tulorekisterin käyttöönottoon liittyvät ilmoittamisen ongelmat ovatkin vaikuttaneet ennakonpidätysten kertymiseen edellisvuotta hitaammin, selittävät tulorekisterin käyttöönottoon liittyvät ilmoittamisvaikeudet vain noin kuudesosan ennakonpidätysten ennustetta pienemmästä kertymästä tällä hetkellä.  

Tilanne tulee tasaantumaan

Merkittävin syy ennakonpidätysten kertymiseen alkuvuonna ennustettua pienempänä näyttää liittyvän ennakonpidätysmenettelyn muutoksiin, jotka ovat tulleet voimaan vuoden 2019 alussa.

Verovuodelta 2019 kertyvät henkilöasiakkaiden tuloverot ja siten niistä veronsaajille tilitettävät määrät eivät kuitenkaan todennäköisesti tule olemaan kokonaisuudessaan ennustettua pienemmät. Ennakkoperinnän menettelymuutokset sekä tulorekisteri-ilmoittamisen vaikeudet vaikuttavat verovuodelta 2019 suoritettavan veron kertymisen aikatauluun.

Odotettua pienempien ennakonpidätysten oletetaan palautuvan veronsaajien tilityksiin vuoden 2019 loppupuolen ja vuoden 2020 aikana ja viimeistään silloin, kun verovuoden 2019 verotuksen toimittamisen jälkeen maksettavat veronpalautukset erääntyvät.

Ennusteet kohdilleen

Tulorekisterin käyttöönoton myötä Verohallinto saa aiempaa täsmällisempää tietoa henkilöasiakkaiden tulojen ja heiltä pidätettyjen ennakonpidätysten kehitykseen ja jakautumiseen verovuoden aikana. Näiden tietojen avulla ennakonpidätysten kertymistä voidaan tulevina vuosina seurata ja ennustaa aiempaa tarkemmin.

Kun viimeisetkin tulorekisteri-ilmoittamisen haasteet saadaan voitettua ja ilmoittamisen menettelyt vakiintumaan, toteutuu myös aiempaa reaaliaikaisempi ja ennakoitavampi veronsaajatilitys.

--

Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura lähetti 9.9.2019 kirjeen veronsaajille, kuten kunnille ja Kelalle. Kirjeessä avataan tilannetta veronsaajille tilitettävistä henkilöasiakkaiden tuloveroista.

Lue koko kirje (pdf)