Verohallinto hakee tilitoimistoja yhteistyöhön kehittämään kiinalaisten yritysten palvelua Suomessa

Uutinen, 15.3.2019

Verohallinto hakee mukaan uudenlaiseen yhteistyöhön ennakkoluulottomia auktorisoituja tilitoimistoja, jotka ovat valmiita kehittämään ja kasvattamaan liiketoimintaansa kiinalaistaustaisiin yritysasiakkaisiin. Tavoitteenamme on muodostaa kriteerit täyttävistä tilitoimistoista osaajapooli, joka olisi Verohallinnon mukana rakentamassa palvelupolkua Kiinasta Suomeen. Poolin myötä Verohallinto voisi ohjata kiinalaisia uusasiakkaitaan ottamaan yhteyttä mukana oleviin tilitoimistoyrityksiin, jotka taas voisivat tarjota yrityksille taloushallinto- ja neuvontapalveluita.

Verohallinnon kasvuyrityspalvelun osana toimii kiinalaisille suunnattu ChinaDesk-palvelu, jossa autetaan kiinalaisia yrityksiä erilaisissa verokysymyksissä, liiketoiminnan aloittamisessa ja yrityksen perustamisessa Suomeen. Vuonna 2018 ChinaDesk auttoi noin tuhatta kiinalaista yritysasiakasta. Toiminnallaan ChinaDesk pyrkii helpottamaan kiinalaisten yritysten ja yksityishenkilöiden liiketoimintaa Suomessa sekä tekemään uusasiakashankintaa, millä tähdätään Suomen talouskasvun tukemiseen.

Tätä silmällä pitäen Verohallinnon ChinaDeskissä on aloitettu palvelupolun kehittäminen kiinalaisen yrittäjän näkökulmasta. Palvelupolussa kuvataan Kiinasta Suomeen saapumisen, Suomessa asumisen ja yrityksen pyörittämisen vaiheita. Yhtenä keskeisenä tekijänä palvelupolun kehittämisen alkuvaiheessa on osaavan ja laadukkaan Suomessa toimivan tilitoimistokumppanin löytäminen kiinalaisen yrityksen tai yrittäjän tueksi. Yritykset ovat tyypillisesti kasvuyrityksiä ja pienyrityksiä.    

Odotamme tilitoimistolta seuraavia ominaisuuksia ja valmiuksia:

  • auktorisoitu tilitoimisto
  • Verohallinnon järjestelmien kanssa yhteensopivat järjestelmät
  • englanninkielen lisäksi valmius kiinankieliseen palveluun (mahdollista myös tulkin välityksellä)
  • kirjanpito ja palkanlaskenta
  • työlainsäädännön osaaminen
  • maahanmuuttoon liittyvä asiantuntemus
  • yrityksen perustamiseen liittyvä tuki
  • rahoituksen löytämisessä tukeminen
  • exit-tilanteet ja M&A -neuvontapalvelut

Keskeisenä huomioitavana tekijänä on myös valmius hallitustyöskentelyyn.

Tehdään yhdessä Suomesta kilpailukykyisempi!

Lue lisää Verohallinnon kasvuyrityspalvelusta, johon myös ChinaDeskin toiminta sisältyy:

Lisätietoja:

Juha Kartano, taloushallinnon asiakkuusvastaava

etunimi.t.sukunimi@vero.fi

Miika Wires, asiakkuuspäällikkö (ChinaDeskiin liittyvät kysymykset)

etunimi.sukunimi@vero.fi