Verohallinnon tulostusvirhe tutkittu - tunnistettavia tietoja kuudessa kirjeessä

Uutinen, 30.9.2019

Verohallinnon asiakaskirjeiden tulostuksessa sattui elokuun alussa virhe, jonka seurauksena joihinkin 6.8. päivättyihin kirjeisiin tulostui myös muiden henkilöiden tietoja. Virheellisesti tulostuneita kirjeitä oli yhteensä 2 836 kappaletta.

Valtaosassa virheellisistä kirjeistä tiedot eivät olleet tunnistettavassa muodossa, vaan niissä oli yksittäisiä, muista verotustiedoista irrallisia tietoja, jotka eivät ole yhdistettävissä tiettyyn henkilöön.

Kuudessa kirjeessä on tunnistettavia henkilötietoja. Käytännössä virheellisesti tulostuneiden tietojen väärinkäyttö on Verohallinnon käsityksen mukaan hyvin epätodennäköistä tai mahdotonta.

Verohallinto on nyt selvittänyt ne asiakkaat, joiden verotusasiakirjoihin toisen asiakkaan tietoja on tulostunut ja lähettää kirjeen kaikille näille asiakkaille.

Tietosuojavaltuutettu: ei tarvetta jatkotoimenpiteisiin

Verohallinto teki tietoturvaloukkauksesta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU2016/679) 33 artiklan mukaisen ilmoituksen tietosuojavaltuutetulle.

Päätöksessään apulaistietosuojavaltuutettu Jari Råman toteaa, että Verohallinto on pystynyt selvittämään tietoturvaloukkauksen kulun sekä sitoutunut ilmoittamaan loukkauksesta rekisteröidyille. Asiassa ei ole tarvetta jatkotoimenpiteisiin.

Tulostusvirhe ei vaikuttanut verotukseen

Verohallinto on jo aiemmin uudestaan tulostanut ja postittanut asiakkaille virheellisessä tulostuserässä olleet kirjeet oikeansisältöisinä. Asiakkaita on pyydetty hävittämään virheelliset kirjeet.

Jotta vastaavaa virhetilannetta ei enää syntyisi, syy tapahtuneeseen tulostusvirheeseen on selvitetty. Tulostusohjelmisto ja siihen liittyvät kontrollit on kattavasti selvitetty ja tarvittavilta osin uudistettu. Kirjeiden tulostuksessa noudatetaan kaikissa vaiheissa tietosuojalainsäädännön mukaisia tietoturvatoimenpiteitä.

Itse verotustiedot ovat olleet koko ajan oikein Verohallinnon tietojärjestelmissä ja OmaVerossa.