Vastaa kyselyyn ja vaikuta uudistuvan alv-ilmoituksen sisältöön

Uutinen, 28.10.2019

Keräämme parhaillaan Verohallinnossa asiakkaidemme näkemyksiä ja kommentteja alv-ilmoituksesta, jota olemme aikeissa uudistaa. Kysely toteutetaan Webropol-kyselynä ja vastausaikaa on 8.11.2019 asti.

Haluamme kysyä ilmoituksen käyttäjiltä kommentteja ja mielipiteitä ehdotetusta uudesta tietosisällöstä ja miten ilmoituksen muutokset saattaisivat vaikuttaa asiakkaidemme toimintaan. Yhteinen kehittämistyö asiakkaiden kanssa on yksi Verohallinnon strategisista tavoitteista.

Kyselyyn ehtii vastaamaan vielä perjantaihin 8.11.2019 asti. Vastaaminen kannattaa, sillä nyt kommentoitavana olevan alv-ilmoituksen tietosisältöä on jo aiemmin muokattu asiakkailta saadun palautteen ja kehitysehdotusten perusteella.

Kyselyn sulkeuduttua käymme saamamme palautteet läpi ja teemme tarvittavia muutoksia ilmoitusluonnokseen. Tavoitteena on, että teemme Verohallinnossa päätöksen alv-ilmoituksen muutoksista vielä vuoden 2019 aikana.

Uusi arvonlisäveroilmoitus on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2022. Ilmoituksen uudistaminen on ensimmäinen vaihe alv-raportoinnin muutoksessa, johon kuuluu myös mahdollinen siirtyminen transaktiokohtaiseen raportointiin eli lasku- ja kuittikohtaisten tietojen käyttöön, joka mahdollistaisi esimerkiksi esitäytetyn arvonlisäveroilmoituksen muodostamisen asiakkaille.

Uudistuvaa alv-ilmoitusta on käsitelty myös asiakastilaisuuksissa – katso 24.10. tilaisuuden tallenne

Kyselyn ohella myös Verohallinnon järjestämät, alv-raportoinnin muutoksia koskevat asiakastilaisuudet ovat kiinnostaneet laajasti. Viikolla 43 järjestettiin yhteensä 4 tilaisuutta, joissa esiteltiin muutosten kohteena olevaa alv-ilmoitusta.

Kiitämme aktiivisesta osallistumisesta tilaisuuksiin ja niissä käytyyn keskusteluun. Jo yksistään torstaina 24.10. Konserniverokeskuksen asiakkaille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille ja tilitoimistoille järjestettyihin asiakastilaisuuksiin ilmoittautui lähemmäs 1000 henkilöä. Näiden tilaisuuksien esitysmateriaalit ja iltapäivän tilaisuuden tallenne löytyvät ALV-raportoinnin tulevaisuus -sivulta.

Lisätietoa tulevista muutoksista löydät myös: