Valvontakäynnit ravintola-alan yrityksiin Pohjois-Suomessa tehtiin viranomaisyhteistyönä

Uutinen, 9.5.2019

Kevään aikana Verohallinto teki valvontakäyntejä yhteistyössä eri viranomaisten kanssa ravintola-alan yrityksiin Pohjois-Suomessa. Kukin viranomainen valvoi omaan vastuualueeseensa kuuluvia asioita. Valvonnan tarkoituksena on havaita väärintoimijoita ja torjua harmaata taloutta ennalta estävästi.

Inarin, Ivalon ja Saariselän alueilla verotarkastajien suorittamat valvontakäynnit kohdistuivat ohjelmapalvelualan toimijoihin, ravintoloihin, baareihin ja yökerhoihin. Viranomaisten yhteisvalvonta toteutettiin Poliisin, Rajavartiolaitoksen, Tullin ja Pelastuslaitoksen kanssa. Yhteisvalvonnassa kohteena oli kaikkiaan 19 yritystä.

Verotarkastajat ja Aluehallintoviraston (AVI) alkoholitarkastajat tekivät valvontakäyntejä
Levin, Ylläksen, Rukan ja Syötteen hiihtokeskusten ympäristössä sijaitseviin anniskeluravintoloihin. Yhteisvalvonnan kohteena AVI:n kanssa oli kaikkiaan 35 yritystä. 

Valvonnan kohteena olleet yritykset olivat hoitaneet veroasiansa pääsääntöisesti hyvin. Epäselvyyksiä löytyi muun muassa palkkatietojen ilmoittamisessa, kassojen laskennassa ja kassaraporttien tuottamisessa. Valvonnassa todettiin myös, että vuokratyövoimaa käytettiin oletettua vähemmän.

Viranomaisten yhdessä toteuttama valvonta on osoittautunut jo aiemminkin hyväksi toimintatavaksi ja yhteisvalvontakäyntejä tehdään jatkossakin erilaisilla viranomaisten kokoonpanoilla. Kokemuksen mukaan myös yritykset ovat tyytyväisiä, kun eri viranomaisten valvomat asiat hoituvat yhdellä kerralla. On myös oikein toimivien yhtiöiden etu, että epärehelliseen toimintaan puututaan.