Valmisteverotuksen muutoksia 1.1.2020

Uutinen, 18.12.2019

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esitykset virvoitusjuomaveron ja tupakkaveron muuttamisesta, pientuotantorajan nostamisesta sekä öljyjätemaksusta luopumisesta. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2020. Tupakkavero muuttuu neljä kertaa seuraavan kahden vuoden aikana.

Tupakkaveroa korotetaan

Tupakkaveron korotus on keskimäärin 14 prosenttia. Korotus koskee savukkeiden, sikareiden ja pikkusikareiden, piippu- ja savuketupakan sekä savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan veroa. Korotukset toteutetaan neljässä vaiheessa siten, että ensimmäinen korotus tehdään ensi vuoden alusta, toinen ensi heinäkuun alusta, kolmas vuoden 2021 alusta ja neljäs korotus heinäkuun 2021 alusta.

Lue lisää: Hallituksen esitys HE 25/2019

Virvoitusjuomaveroa korotetaan 

Virvoitusjuomaveron korotus kohdistuu kaikkiin virvoitusjuomiin, mutta painottuu sokeripitoisiin juomiin.

Yli 0,5 prosenttia sokeria sisältävien virvoitusjuomien valmisteveroa korotetaan 27 sentistä 32 senttiin litralta valmista juomaa ja muiden virvoitusjuomien 12 sentistä 13 senttiin litralta. Sokeripitoisten juomajauheiden veroa korotetaan 1,72 eurosta 2,04 euroon kilogrammalta ja muiden juomajauheiden vero 1,04 eurosta 1,13 euroon.

Samalla korotetaan tietyistä vain vähän alkoholia sisältävistä juomista kannettavan veron määrä 32 senttiin litralta tai 11,40 senttiin senttilitralta etyylialkoholia.

Pientuotannon rajaa nostetaan

Virvoitusjuomien verosta vapautetun pientuotannon raja nostetaan nykyisestä 50 000 litrasta 70 000 litraan. Juomapakkausveroon tehdään vastaavaa muutos. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2020.

Lue lisää: Hallituksen esitys HE 27/2019


Pienvalmistajien pitää ilmoittautua pientuottajiksi

Pienvalmistajan ei tarvitse maksaa virvoitusjuomaveroa, mutta hänen pitää tehdä pientuottajailmoitus Verohallinnolle. 

Lue lisää: Virvoitusjuomien pientuottaja – anna pientuottajailmoitus


Öljyjätemaksusta luovutaan  

Öljyjätemaksun keräämisestä luovutaan 1.1.2020:

  • Avustuksia öljyjätteen keräykseen, kuljetukseen ja varastointiin voidaan maksaa vuoden 2021 loppuun.
  • Verohallinto lakkauttaa öljyjätemaksuihin liittyvät valmisteveroluvat. Tästä ei tule luvanhaltijalle erillistä päätöstä. Asiakkaan ei siis tarvitse tehdä mitään.
  • Joulukuun 2019 maksuilmoitus annetaan vielä normaalisti 18.1.2020 mennessä.
  • Vaikka öljyjätemaksun kerääminen päättyy, moottoripolttoaineen sekaan lisättävistä voiteluaineista, kuten muistakin lisä- ja apuaineista on jatkossakin maksettava nestemäisten polttoaineiden valmisteveroa.
  • Jos lupa koskee myös muita kuin öljyjätemaksun alaisia tuotteita, esimerkiksi nestemäisiä polttoaineita, niihin liittyvät luvat säilyvät ennallaan.
  • Jos asiakas on asettanut öljyjätemaksun valmisteverolupaan liittyvän vakuuden, Verohallinto palauttaa sen heti tammikuun 2020 aikana. Tämäkään ei vaadi asiakkaalta toimenpiteitä.

Lue lisää:

Hallituksen esitys HE 26/2019 
Öljyjätemaksusta luovutaan 1.1.2020 - asiakkaalle ei toimenpiteitä (Verohallinnon uutinen 22.11.2019)