Uusi laki rajat ylittävien verosuunnittelujärjestelyjen raportoinnista

Uutinen, 31.12.2019

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen (HE 69:2019) laiksi raportoitavista järjestelyistä. Lisäksi hallituksen esityksellä muutetaan verotusmenettelylakia, ja lakia hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla.

Lait astuvat voimaan 1.1.2020. Niitä sovelletaan järjestelyihin, jotka ovat valmiit toteuttamista varten 1.7.2020 jälkeen. Lakeja sovelletaan siirtymäsäännöksen nojalla myös järjestelyihin, joiden ensimmäinen vaihe on toteutettu 25.6.2018 jälkeen.

Uuden sääntelyn perusteella Verohallinnolle on raportoitava tietyt rajat ylittävät järjestelyt, joissa voi olla veron välttämisen tai veron kiertämisen piirteitä. Järjestely on raportoitava 30 päivän kuluessa siitä, kun se on asetettu saataville, on valmis toteutettavaksi tai sen ensimmäinen vaihe on toteutettu.

Raportointivelvollisia ovat verosuunnittelupalveluja tuottavat tahot, jotka ovat osallistuneet järjestelyn suunnitteluun, markkinointiin tai toteuttamiseen. Verovelvolliset ovat raportointivelvollisia vain poikkeustilanteissa; kun raportointivelvollista palvelun tarjoajaksi ei ole tai palvelun tarjoaja on vapautettu tiedonantovelvollisuudesta.

Verohallinto antaa tarkempaa ohjeistusta lain soveltamisesta sekä ilmoittamisesta maalis-huhtikuussa 2020.

Lisätietoa lain sisällöstä