Uudet Suomi.fi-valtuudet käyttöön marraskuussa

Uutinen, 17.6.2019

Marraskuusta 2019 lähtien seuraavat veroasiat hoidetaan OmaVerossa:

 • kiinteistöverotuksen perusteena olevien kiinteistötietojen muutokset
 • rakentamisilmoitukset
 • arvonlisäveron palautushakemukset (ALVEU)
 • aiemmin arvonlisäveron erityisjärjestelmässä annetut ilmoitukset (Mini One Stop Shop).

Kun hoidat näitä asioita toisen puolesta, tarvitset valtuuden.

Jos käytössäsi jo on veroasioiden hoito -valtuus, voit hoitaa valtuuttajan puolesta OmaVerossa kaikkia veroasioita. Esimerkiksi jos tilitoimistolla on veroasioiden hoito -valtuus, sen avulla voi antaa ilmoituksia ja tehdä hakemuksia myös niissä asioissa, jotka siirtyvät OmaVeroon marraskuussa. Veroasioiden hoito -valtuuden avulla tilitoimisto näkee OmaVerossa valtuuttajan kaikki verotiedot.

Suomi.fi-valtuudet yksittäisten veroasioiden hoitoon

Jos hoidat toisen puolesta OmaVerossa vain kiinteistöveroasioita, rakentamisilmoituksia tai nimettyjä arvonlisäveroasioita eikä sinulla ole veroasioiden hoito -valtuutta, tarvitset erillisen Suomi.fi-valtuuden. 

Uusia Suomi.fi-valtuuksia ovat

 • kiinteistöveroasioiden hoito
 • rakentamisilmoitukset ja veronumeropyynnöt
 • arvonlisäveron palautushakemus EU-maihin
 • arvonlisäveron erityisjärjestelmän ilmoitukset.

Näillä Suomi.fi-valtuuksilla voit hoitaa vain nimettyjä veroasioita, esimerkiksi kiinteistöveroasioiden hoito -valtuudella vain kiinteistöveroon liittyviä asioita. Uusia valtuuksia voi jo hakea Suomi.fi:n valtuudet-palvelussa.

Verohallinto suosittelee, että ne asiakkaat, joilla on tarve valtuuttaa yksittäisen veroasian hoitoon, ottaisivat mahdollisuuksien mukaan uudet Suomi.fi-valtuudet käyttöön ennen marraskuuta.

Katso-roolit toimivat Suomi.fi-valtuuksien rinnalla

Voit edelleen asioida myös Katso-rooleilla Yrityksen pääkäyttäjä tai rinnakkaispääkäyttäjä, Yrityksen OmaVero sekä Henkilön ja yrittäjän OmaVero.

Jos olet antanut aiemmin ilmoituksia jollakin seuraavista Katso-rooleista, voit käyttää Katso-roolia samaan veroasiaan myös OmaVerossa ilman eri toimenpiteitä:

 • Kiinteistötietojen ilmoittaja
 • Ulkomaalaispalautushakija (ALVEU ja M1SS/MOSS)
 • Vertailutietojen ilmoittaja.

Lisätietoa valtuuksien hakemisesta vero.fi:ssä:

Näin valtuutat veroasioiden hoitamiseen