Työnantaja: saitko kirjeen palkkojen ilmoittamisesta tulorekisteriin?

Uutinen, 20.6.2019

Verohallinto on lähettänyt ohjekirjeen yrityksille, joiden ilmoittamat palkat ja ennakonpidätykset ovat olleet alkuvuodesta merkittävästi pienemmät kuin viime vuonna.

Kirje on lähtenyt aiheettomasti osalle yrityksistä. Joillakin yrityksillä ennakonpidätysten määrä on ollut aikaisempaa suurempi tai ero ennakonpidätyksissä ei ole ollut merkittävä. Verohallinto pahoittelee kirjeestä aiheutunutta vaivaa.

Jos ilmoitukset on jo annettu tulorekisteriin, ei kirjeen vuoksi tarvitse olla yhteydessä Verohallintoon eikä Tulorekisteriyksikköön.

Vuodesta 2019 alkaen palkkatiedot on pitänyt ilmoittaa tulorekisteriin. Jos palkkatietojen ilmoittamisessa tulorekisteriin on ongelmia, toimi seuraavasti:

  • Jos ilmoitukset tulorekisteriin tekee yrityksen puolesta tilitoimisto tai muu palveluntarjoaja, ota yhteyttä tilitoimistoon tai palveluntarjoajaan.
  • Jos käytät ilmoittamiseen palkkahallinnon järjestelmää, ota yhteyttä järjestelmätoimittajaan.
  • Jos käytät ilmoittamiseen tulorekisterin asiointipalvelua, ota yhteyttä tulorekisterin asiakaspalveluun.

Ohjeita:

Yhteystiedot:

Uutista on päivitetty 20.6.2019 klo 16.15 (lisätty tietoa aiheettomasti lähetetyistä kirjeistä)