Tuloverot kasvoivat edellisvuodesta

Uutinen, 1.11.2019

Ensimmäiset tiedot vuoden 2018 tuloverotuksesta ovat saatavilla. Verohallinto keräsi tuloveroja yhteensä 36,7 miljardia euroa. Tuloverojen yhteismäärä kasvoi noin 940 miljoonaa euroa (+2,6%) edellisvuoteen verrattuna.

Henkilöasiakkaat maksoivat ansiotuloveroa valtion verotuksessa verovuodelta 2018 yhteensä 5,6 miljardia euroa, mikä on 19 miljoonaa euroa (+0,3%) enemmän kuin edellisenä vuonna. Pääomatuloverojen määrä kasvoi puolestaan 164 miljoonaa euroa (+5,6%) ollen reilut 3,1 miljardia euroa.

Kunnallisveroa määrättiin maksettavaksi yhteensä hieman vajaa 19 miljardia euroa, jossa kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 440 miljoonaa euroa (+2,4%). Kirkollisveroa maksuunpantiin puolestaan 898 miljoonaa euroa (+1,8%).

Yhteisöasiakkaille määrättiin tuloveroa verovuodelta 2018 maksettavaksi yhteensä noin 5,9 miljardia euroa, joka on 255 miljoonaa (+4,5%) enemmän kuin vuonna 2017.

Maksuunpannut verot 2014-2018, miljardia euroa

Kasvua sekä veronpalautuksissa että jäännösveroissa

Veronpalautuksia maksetaan verovuodelta 2018 yhteensä 3,6 miljardia (+5,2%), josta hieman alle 3 miljardia maksetaan henkilöasiakkaille (+0,8%) ja 670 miljoonaa yhteisöille (+30,5%).

Jäännösveroja määrättiin puolestaan maksettavaksi yhteensä 1,8 miljardia euroa (+7,9%), josta vajaa 1,2 miljardia henkilöasiakkaille (+0,5%) ja 639 miljoonaa yhteisöille (+24,7%) .

Tänä vuonna verotus on päättynyt ensimmäistä kertaa eri aikaan eri asiakkailla. Tämän vuoksi myöskään veronpalautusten maksupäivät tai jäännösveron eräpäivät eivät enää ole olleet kaikille samat. 

Suurin osa veronpalautuksista maksettiin asiakkaille syyskuussa. Verotus on päättynyt kaikilla viimeistään lokakuun loppuun mennessä, jolloin viimeisetkin veronpalautukset maksetaan asiakkaille joulukuussa. Jäännösverojen viimeiset eräpäivät sijoittuvat vastaavasti joulu- ja helmikuulle.

Veronpalautuksia saaneiden ja jäännösveroja maksavien henkilöiden lukumäärä vuonna 2018

Veronpalautuksien ja jäännösverojen euromäärät vuodelta 2018

*Jäännösveron kokonaiseuromäärä sisältää myös mahdollisen toisen maksuerän, joka on 2 kuukauden päässä ensimmäisestä erästä.

 

Lisätietoja medialle:

  • Ekonomisti Aki Savolainen, 029 512 7743
  • Ekonomisti Jenna Lempiäinen, 029 513 6368