Tulorekisterin aikataulu muuttuu

Uutinen, 28.5.2019

Tulorekisterin seuraavia laajennuksia suunnitellaan toteutettavaksi kahdessa eri vaiheessa. Alun perin eläkkeet ja etuudet oli tarkoitus ilmoittaa tulorekisteriin vuodesta 2020 lähtien, mutta nyt aikataulu lykkääntyy vuodella. Valtiovarainministeriö alkaa valmistella lakimuutoksia, jotka siirtäisivät eläkkeiden ja etuuksien ilmoittamista tulorekisteriin vuoteen 2021.

Sen sijaan palkkatietojen käyttäjäjoukko laajenee suunnitellusti ensi vuonna. Vuonna 2020 tulotietojen käyttäjien joukkoon liittyvät muun muassa työttömyyskassat, KEHA-keskukset, aluehallintovirastot, vakuutusyhtiöt, kunnat ja Tilastokeskus. Tietojen käyttäjiksi tulee yli 400 uutta organisaatiota.

Vaiheistuksella tähdätään hallittuun muutokseen

Laajennuksen vaiheistamisella halutaan varmistua, että muutoksen läpiviemiseen on riittävästi aikaa. Alkuvuoden kokemukset tulorekisteristä ovat osoittaneet, että edessä on enemmän työtä kuin oli ennakoitu. Vaiheistuksella halutaan varmistaa riittävä tuki työnantajille palkkatietojen ilmoittamiseen sekä se, että palkkatiedot on ilmoitettu oikein.

"On perusteltua jakaa jatkovaiheet kahdeksi erilliseksi kokonaisuudeksi, koska muutos on suuri. Vaiheistuksella varmistamme, että muutos onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi haluamme varata aikaa työnantajien tukemiseen palkkojen ilmoittamisessa", tulorekisterihankkeen johtaja Terhi Holmström sanoo.

Lisätietoja:

Tulorekisterin laajennuksia suunnitellaan kahteen kokonaisuuteen (Tulorekisteri)

Tulorekisteri laajenee kahdessa vaiheessa – eläkkeet ja etuudet mukaan 2021 (Valtionvarainministeriö)