Tulli palauttaa valuuttavirheen takia liikaa maksettuja maahantuontiveroja – vaikutukset Verohallinnolle annettavaan arvonlisäveroilmoitukseen

Uutinen, 6.11.2019

Tullissa on erehdyksessä käytetty vääriä valuuttakursseja tullauksissa, jotka on tehty 1.5.2016 - 30.6.2019. Tulli korjaa virheelliset tullauspäätökset oma-aloitteisesti. Lähes kaikki valuuttavirheiden korjaukset johtavat maksujen palautuksiin asiakkaille. Asiakkaan ei tarvitse olla yhteydessä Tulliin eikä Verohallintoon. Tulli on antanut asiasta lehdistötiedotteen 6.11.2019.

Jos tullaus on tehty ennen vuotta 2018, arvonlisäveroilmoitusta ei tarvitse korjata

Jos tullaus on tehty ennen vuotta 2018, Tulli ei palauta liikaa määrättyä arvonlisäveroa, jos kyseessä on arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitty tai muu arvonlisäverolain 100 §:ssä (1486/1994) mainittu maahantuoja ja jos maahantuodusta tavarasta suoritettu vero on voitu vähentää tai saada palautuksena arvonlisäverotuksessa. Tulli palauttaa arvonlisäveron kuitenkin, jos maahantuoja ei ole voinut vähentää valuuttavirheen vuoksi liikaa kannettua arvonlisäveroa.

Asiakkaan ei tarvitse korjata Verohallinnolle antamaansa arvonlisäveroilmoitusta, jos tullaus on tehty ennen vuotta 2018.

Arvonlisäveroilmoitusta pitää korjata vain, jos tullaus on tehty 1.1.2018 tai sen jälkeen ja palautuspäätöksellä on vaikutusta arvonlisäveron määrään

Verohallinto on vastannut vuodesta 2018 alkaen tavaroiden maahantuonnin arvonlisäverotuksesta, jos maahantuoja on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Väärän valuuttakurssin vuoksi tullausarvo sekä Tullin kantamat tullit, verot ja maksut muuttuvat ja se vaikuttaa maahantuonnin arvonlisäveron perusteeseen.

Jos Tullin muutospäätöksellä on vaikutusta maksettavan arvonlisäveron määrään ja tullaus on tehty 1.1.2018 - 30.6.2019, on arvonlisäveroilmoitusta korjattava oma-aloitteisesti (laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä 25 §). Muutospäätös vaikuttaa arvonlisäveron määrään, jos maahantuonti on tapahtunut arvonlisäverotuksessa vähennykseen oikeuttamattomaan käyttöön.

Arvonlisäveron määrään vaikuttavat tiedot voi korjata joko pääsäännön mukaisesti sille verokaudelle, jolloin tavaran ensitullauspäätös on tehty (OVML 25.1 §) tai kevennettyä menettelyä käyttäen sille verokaudelle, jolloin Tulli tekee asiassa muutospäätöksen. Jos tiedot korjataan sen verokauden ilmoitukselle, jolloin ensitullaus on tehty, käytetään korjauksen syynä vaihtoehtoa Laskuvirhe/Täyttövirhe.

Tulli arvioi, että se saa tehtyä palautuspäätökset vuoden 2020 aikana. Arvonlisäverovelvollisen ei tarvitse tehdä mitään, ennen kuin hän on saanut Tullilta palautuspäätöksen.

Jos maahantuodut tavarat ovat tulleet kokonaan arvonlisäverollisen toiminnan käyttöön, on maahantuojalla oikeus vähentää maahantuonnin arvonlisävero. Verohallinnon arvion mukaan suurin osa maahantuonneista tapahtuu tällaiseen vähennykseen oikeuttavaan käyttöön. Näissä tilanteissa Tullin muutospäätöksellä ei ole vaikutusta maksettavan veron määrään, joten Verohallinto ei edellytä arvonlisäveroilmoitusten korjaamista. Tiedot on kuitenkin mahdollista korjata oma-aloitteisesti.