Sairausvakuutusmaksun määräytyminen ulkomailta Suomeen tulevalla työntekijällä muuttuu 1.4.2019 alkaen

Uutinen, 27.3.2019

Uusi laki asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa tulee voimaan 1.4.2019. Lakimuutos vaikuttaa Suomeen töihin tulevien työntekijöiden oikeuteen tulla Suomessa sairausvakuutetuksi eli saada KELA:n myöntämiä etuuksia. 

Tähän saakka ulkomailta Suomeen tuleva työntekijä on tullut Suomessa sairausvakuutetuksi, jos työskentely on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 4 kuukautta. 1.4.2019 alkaen Suomeen tuleva työntekijä on työsuhteen kestosta tai viikkotyötuntimäärästä riippumatta sairausvakuutettu, kun palkka on vähintään 696,60 e/kk (vuonna 2019). 

Verohallinto määrää Suomessa sairausvakuutetuille työntekijän sairausvakuutusmaksun. Lisäksi työnantajan tulee maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksu, jos työntekijä on Suomessa sairausvakuutettu. Sairausvakuutusmaksuja ei kuitenkaan makseta Suomeen, jos ulkomailta tuleva työntekijä osoittaa A1- tai vastaavalla todistuksella olevansa vakuutettu asuinvaltiossaan.

Työntekijän sairausvakuutusmaksu sisältyy ennakonpidätysprosenttiin, eikä sitä pidätetä palkasta erikseen. Kuitenkin henkilöltä, joka on Suomessa enintään 6 kuukautta, sairausvakuutusmaksu peritään palkasta lähdeveron (35 %) lisäksi. 

Sairausvakuutusmaksu palkasta vuonna 2019:

  • päivärahamaksu on 0,00 %, jos palkka alle 14 282 euroa. Muuten maksu on 1,54 %.
  • sairaanhoitomaksu on 0,00 % 

Käytännössä ulkomailta tulevalta työntekijältä ei peritä sairausvakuutusmaksua, vaikka hän olisi Suomessa sairausvakuutettu, jos palkkatulot ovat vuonna 2019 alle 14 282 euroa. 

Esimerkki: Ulkomailla asuva työntekijä tulee Suomeen työskentelemään kahdeksi kuukaudeksi suomalaiselle työnantajalle. Hänellä ei ole A1-todistusta asuinvaltiosta. Hänen palkka on 1000 e/ kk.
Hän on työskentelyn perusteella Suomessa sairausvakuutettu (koska palkka ylittää 696,60 e/ kk). Hän hakee verotoimistosta lähdeverokortin. Hänen palkkatulot yhteensä 2000 e jäävät kyseisen vuoden aikana alle 14 282e. Tämän takia sairausvakuutusmaksua ei tule perittäväksi lähdeveron lisäksi. Hän saa verotoimistosta lähdeverokortin, jossa perittävä lähdevero on 35 %.
Työnantaja kuitenkin maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksun, koska työntekijä on Suomessa sairausvakuutettu. 

Lue lisää sairausvakuuttamisesta kansainvälisissä tilanteissa kela.fi