Sähköinen tunnistautuminen helpottuu varmennepalvelun avulla

Uutinen, 22.11.2019

Ilmoitin.fi-palvelussa on otettu käyttöön uusi tunnistustapa. Ilmoitusten lähettäminen onnistuu jatkossa ilman erillistä tunnistautumista, jos ohjelmiston käytössä on tulorekisterin myötä tutuksi tullut varmenne. Uusi tunnistautumisratkaisu korvaa väistyvän Katso-tunnistautumisen, joka on käytössä vuoden 2020 loppupuolelle asti.

Miten saan ilmoitin.fi varmennepohjaisen ilmoittamisen ohjelmiston käyttöön?

Voit olla yhteydessä ohjelmistotoimittajaasi ja tiedustella, onko käyttämääsi ohjelmistoon jo kehitetty uusi varmennepohjainen ilmoitusten lähetys. Varmenteen käyttöönotto ei tuo mukanaan muutoksia ilmoitusten tietosisältöihin. Varmenne ainoastaan helpottaa käyttäjän toimintaa, koska erillistä tunnistautumista ei enää tarvitse tehdä.

Jos ohjelmistoa on jo kehitetty, yrityksesi tarvitsee vain tehdä ilmainen varmennehakemus tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Varmennetta voi hakea ainoastaan varmennetta hakevan tahon nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö.

  • Jos yrityksellä on jo tulorekisteriä varten haettu tiedon tuottajan Web Service -varmenne, uutta varmennetta ei tarvitse hakea. Samaa varmennetta voi käyttää ilmoitusten lähettämiseksi Verohallintoon.

Varmennehakemuksessa ilmoitettu tekninen yhteyshenkilö (esim. ohjelmistokehittäjä) vastaa varmenteen hakemisesta. Tekninen yhteyshenkilö noutaa varmenteen ja tallentaa sen osaksi ohjelmistoa. Kun varmenne on tallennettu ohjelmistoon, ilmoitusten lähettäminen on mahdollista ohjelmistosta Verohallintoon.

Kun käyttäjä lähettää esimerkiksi alv-ilmoituksen, varmenne tunnistaa yrityksen ja ilmoitus vastaanotetaan Verohallinnossa. Ilmoitus näkyy pääsääntöisesti seuraavana päivänä OmaVero-palvelussa, jos ilmoitus on annettu virka-aikana (maanantai-perjantai).

Jos käyttämääsi ohjelmistoa ei ole vielä kehitetty varmennepohjaista ilmoittamista varten, voit ohjata ohjelmistokehittäjäsi tutustumaan rajapinnan teknisiin ohjeisiin: ApitamoPKI