Postin lakon vaikutukset yritysasiakkaille - kirjeet näkyvät OmaVerossa

Uutinen, 12.11.2019

Maanantaina 11.11. alkanut Postin lakko viivästyttää Postin jakelemien Verohallinnon kirjeiden toimittamista asiakkaille. Lakon aikaan Verohallinto lähettää esimerkiksi verotuspäätöksiä, verotuksen oikaisupäätöksiä sekä selvityspyyntöjä ja kuulemiskirjeitä. Verohallinnon lähettämät kirjeet näkyvät kuitenkin OmaVerossa. Palvelussa voi myös esimerkiksi vastata selvityspyyntöihin.

Yritysasiakkaille on lähetetty verotuspäätöksiä ja selvityspyyntöjä, joihin asiakkailla ei välttämättä jää Postin lakosta johtuen riittävästi vastausaikaa tai vastaukset eivät ehdi ajoissa Verohallintoon. Tarkista muutoksenhaun tai selvityksen määräaika aina kirjeestä tai liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta. Verohallinnon päätökset ja muut kirjeet näkyvät myös OmaVerossa.

Yritykset ja näiden veroasioiden hoitamiseen valtuutetut, esimerkiksi kirjanpitäjät, voivat tilata OmaVerosta sähköposti-ilmoitukset, joilla saa tiedon, kun yritykselle on lähetetty kirje tai OmaVerossa on muuta huomioitavaa. Sähköposti-ilmoitukset tilataan OmaVeron henkilökohtaisessa käyttäjäprofiilissa. Henkilöasiakkaat eivät voi tilata OmaVerosta sähköposti-ilmoituksia, mutta vaihtoehtona on ottaa käyttöön Suomi.fi-viestit.

Jos määräaika on lakon vuoksi menossa ohi, vastaa selvityspyyntöön tai kuulemiskirjeeseen OmaVerossa tai selvitä muutosvaatimuksessasi, minä päivänä päätöksen todellisuudessa sait. Huomaa myös, että ajoissakin Postin kuljetettavaksi jätetty posti ei välttämättä lakon vuoksi ole Verohallinnossa perillä määräajan sisällä. Verohallinto kehottaakin seuraamaan OmaVeroa sekä tarvittaessa vastaamaan pyyntöihin tai tekemään muutosvaatimukset OmaVeron kautta.

Myös valitus hallinto-oikeudelle oikaisulautakunnan päätöksestä on tehtävä sen määräajan puitteissa, joka päätökselle on merkitty. Verohallinto suosittelee, että lakon aikana valitukset tehdään hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa.

Usein kysyttyä

 

Verohallinnon virkailija soittaa sinulle, kun päätös on valmis. Niin sanottua sensitiivistä tietoa koskevan päätöksen voi tarvittaessa hakea lähimmästä verotoimistosta. Sisäpiiriennakkoratkaisun toimittamisesta sovitaan virkailijan kanssa erikseen.

Ilmoitukset kannattaa tehdä lakon aikana sähköisten palveluiden kautta. Paperilomakkeet kannattaa toimittaa suoraan lähimpään asiakaspalvelupisteeseen.

Jos olet jättänyt autoveroilmoituksen sähköisesti, saat myös autoveropäätöksen sähköisesti.

Jos olet antanut autoveroilmoituksen paperilla, virkailija on sinuun puhelimitse yhteydessä, kun käsittely etenee.

Sinun kannattaa toimittaa paperilla annettavat autoverotuksen oikaisuvaatimukset suoraan lähimpään Verohallinnon asiakaspalvelupisteeseen.

Sinun kannattaa toimittaa paperilla annettavat autoverotuksen hakemukset tai ilmoitukset lähimpään Verohallinnon asiakaspalvelupisteeseen.

Valmisteveroilmoitus kannattaa tehdä lakon aikana sähköisen palvelun kautta. Paperilomakkeet kannattaa toimittaa suoraan lähimpään asiakaspalvelupisteeseen.