Palvelukatko 1.−8.11. − lisää verolajeja OmaVeroon

Uutinen, 24.10.2019

Verohallinnon palveluissa on katko tietojärjestelmän päivittämisen vuoksi 1.−8. päivä klo 9 saakka. Veroasioita ei voi hoitaa tuona aikana OmaVerossa. Veroasioita ei voi hoitaa myöskään verotoimistoissa tai palvelunumeroissa 4.−6.11.: asiakaspalvelusta saa vain yleisneuvontaa.

Palvelukatko johtuu OmaVeron ja sen taustalla olevan verotusohjelmiston laajentamisesta. Katkon jälkeen OmaVerossa voi hoitaa lähes kaikki veroasiat.  

− Tämän jälkeen OmaVerossa voi hoitaa myös varainsiirtoveroon liittyviä asioita ja antaa rakentamisilmoituksia. Ensi vuoden maaliskuussa myös kaikki kiinteistöveroasiat ovat OmaVerossa. Lisäksi teemme laajennuksia jo olemassa oleviin palveluihin. Esimerkiksi tulorekisteritiedot näkyvät OmaVerossa katkon jälkeen, kertoo Valmis-hankkeen projektipäällikkö Tiina Miettinen.

Verohallinto laajentaa OmaVeroa nyt neljäntenä vuonna peräkkäin. Tämän jälkeen siirtyminen noin 70 erillisestä verotusohjelmasta yhteen on loppusuoralla.

− Tietojärjestelmän laajentamisessa eniten aikaa vie tietojen siirtäminen ja siirron varmistaminen vanhasta järjestelmästä uuteen. Siirrettävää dataa pelkästään varainsiirtoveron ja kiinteistöveron osalta on paljon. Kaikkiaan vanhoista järjestelmistä siirretään noin 511 miljoonaa tapahtumaa, kertoo Miettinen suuruusluokasta.

Palvelukatko on peräti viikon mittainen senkin vuoksi, ettei verotus saa vaarantua missään vaiheessa. Siirtyvien tietojen oikeellisuus varmistetaan konversion eri vaiheissa huolellisesti.

Alkukuusta katkosta mahdollisimman vähän haittaa

Palvelukatko on ajoitettu marraskuun alkuun sen vuoksi, että silloin katkosta on vähiten haittaa suurimmalle osalle asiakkaista. Myöhempi ajankohta marraskuussa olisi tuonut haasteita muun muassa vuoden 2020 verokorttien toimittamiselle asiakkaille.

− Kuun alkupuoli on senkin vuoksi harkittu, että loppukuusta Verohallinnon kautta liikkuu suuria massoja tietoa ja varoja muille niitä hyödyntäville osapuolille, kertoo Miettinen.

Palvelukatko alkaa perjantaina 1.11. klo 15.30, jolloin OmaVeroon ei voi enää kirjautua. Katko päättyy perjantaina 8.11. klo 9, jolloin OmaVero on jälleen käytössä.