Osakeyhtiömuodossa yritystoimintaa harjoittaville uusille yrittäjille lähetetään kysely

Uutinen, 23.4.2019

Jos olet tilannut Verohallinnolta uuden yrittäjän uutiskirjepaketin 1.1.2017 tai sen jälkeen, sinulle lähetetään kysely sähköpostitse. Kyselyn avulla keräämme tietoa osakeyhtiömuodossa yritystoimintaa harjoittavien uusien yrittäjien verotukseen liittyvistä haasteista sekä selvitetään sitä, mitä toiveita uusilla yrittäjillä on Verohallinnon palveluiden kehittämisestä /palveluista.

Toivomme, että vastaat kyselyyn ja annat kokemustesi perusteella arvokasta tietoa uusien yrittäjien ohjauksen ja neuvonnan kehittämiseksi. Vastaukset ovat anonyymeja, ja vastaamiseen menee aikaa noin 15 minuuttia.

Toteutimme samankaltaisen kyselyn syksyllä 2018, jolloin tavoitimme ensi sijassa yksityisiä elinkeinonharjoittajia.