Osakesäästötili käyttöön vuodenvaihteessa

Uutinen, 19.12.2019

Uusi sijoitusmuoto, osakesäästötili tulee käyttöön vuodenvaihteessa. Osakesäästötilin sisällä voi ostaa ja myydä pörssiosakkeita niin, että yksittäisistä myynneistä ei täydy maksaa veroa. Osakesäästötilin tuotto verotetaan vasta silloin, kun sieltä nostetaan rahaa.

Osakesäästötilillä voi olla sekä rahaa että osakkeita

Osakesäästötilille voi tehdä talletuksia 1.1.2020 alkaen. Tilille voi sijoittaa enintään 50 000 euroa rahaa yhdellä kertaa tai useampana talletuksena. Osakesäästötilille voi siirtää vain rahaa – sinne ei voi siis siirtää omistamiaan osakkeita.

Osakesäästötilissä on erikseen rahatili ja osakkeiden säilytystili. Tilin sisällä voi ostaa ja myydä sijoituskohteita ilman veroja. Myös saatuja osinkoja ja korkotuloja voi sijoittaa tilin sisällä uusiin osakkeisiin. Osakesäästötilin tuotto verotetaan vasta siinä vaiheessa, kun varoja nostetaan pois tililtä. Osakesäästötililtä voi nostaa vain rahaa, joten mahdolliset osakkeet pitää myydä ennen nostamista.

Jos osakesäästötili tuottaa tappiota, tappion voi vähentää pääomatuloista sinä vuonna, kun osakesäästötili lopetetaan. Tappiota ei siis vähennetä varoja nostettaessa.

Pankki tai muu palveluntarjoaja hoitaa ennakonpidätyksen

Kun varoja nostetaan osakesäästötililtä, varat jaetaan tuottoon ja pääomaan. Tuotto on veronalaista tuloa, mutta pääoman osuus nostosta ei ole veronalaista. Pankki tai muu palveluntarjoaja laskee tuoton asiakkaan puolesta ja perii ennakonpidätyksen, joka on 30 % tuotosta.

Palveluntarjoaja vähentää palvelumaksunsa tai muut kulut yleensä osakesäästötilin rahatililtä. Silloin niitä ei voi vähentää muista pääomatuloista.

Osakesäästötilejä voi olla vain yksi

Asiakkaalla voi olla kerrallaan vain yksi osakesäästötili. Tämä on tärkeää huomata, koska jos henkilöllä on samaan aikaan käytössä useita osakesäästötilejä, Verohallinto määrää 10 euron veronkorotuksen päivää kohti.

Jos asiakas haluaa vaihtaa pankkia, tilille kertyneet varat voi siirtää suoraan toiselle pankille, ilman että osakkeita täytyy myydä siinä välissä. Siinä tapauksessa asiakkaan pitää irtisanoa sopimus aiemmasta osakesäästötilistä ja tehdä sopimus uudesta osakesäästötilistä. Varat siirretään uudelle tilille aiemman sopimuksen päättymisestä alkaen.

Lue lisää osakesäästötilistä