OmaVerossa hoidat nyt kaikki yleisimmät veroasiat

Uutinen, 8.11.2019

OmaVero on avattu entistä monipuolisempana. Nyt OmaVerossa voi muun muassa ilmoittaa ja maksaa varainsiirtoveron sekä antaa rakentamisilmoituksia. Myös verokortin tarkistaminen ja muuttaminen on helpompaa, koska OmaVerossa näkyvät tiedot maksetuista palkoista.

Tulorekisteriin ilmoitetut tiedot näkyvät OmaVerossa

Omia vuosituloja on nyt entistä helpompaa seurata. Jokainen näkee OmaVerossa tiedot omista palkoistaan, jotka työnantaja on ilmoittanut tulorekisteriin.

Tiedot palkoista näkyvät verokortti- ja ennakkoverohakemuksessa. Niitä voi siis halutessaan hyödyntää, kun tekee uutta verokorttia. Edelleen voi myös itse merkitä verokorttihakemukseen vuoden alusta kertyneen tulon ja siitä maksetun veron.

Palkkatiedot voivat kuitenkin näkyä OmaVerossa viiveellä, koska työnantajilla on velvollisuus ilmoittaa ne tulorekisteriin viiden päivän sisällä palkan maksamisesta.

Uudet veroasiat OmaVerossa

Varainsiirtovero: Varainsiirtoveron voi nyt ilmoittaa ja maksaa OmaVerossa. Erillisiä tilisiirtolomakkeita ei ole enää käytössä. Maksaessa pitää käyttää omaa varainsiirtoveron viitenumeroa, jotta maksu kohdistuu oikein. Oman viitenumeronsa saa OmaVerosta tai asiakaspalvelusta.

Rakentamisilmoitukset: Kotitaloudet voivat antaa rakentamisilmoituksia OmaVerossa sitä mukaa kuin rakentaminen etenee. Yritysasiakkaat voivat ilmoittaa yhdellä ilmoituksella useita työmaita tai useita työnantajia ja urakoitsijoita yhdelle työmaalle.

Kiinteistövero: Kiinteistöveron oikaisuvaatimuksen voi tehdä OmaVerossa. Palvelusta löytyvät myös kiinteistöveron maksutiedot, kuten marraskuussa 2019 käyttöön otetut uudet kiinteistöveron tilinumerot sekä asiakaskohtainen viitenumero. Jos vuoden 2019 kiinteistövero on yhä maksamatta, veron voi maksaa OmaVerosta löytyvillä maksutiedoilla.

Perintövero: Perukirjan ja sen liitteet voi lähettää OmaVerossa.

Arvonlisäveron palautushakemukset ja arvonlisäveron erityisjärjestelmän veroilmoittaminen: Arvonlisäveron palautushakemukset muista EU-maista ja arvonlisäveron erityisjärjestelmän veroilmoitukset tehdään nykyisin OmaVerossa. Vanhat ALVEU-palvelu ja Arvonlisäveron erityisjärjestelmän asiointipalvelu ovat poistuneet käytöstä ja niissä aikaisemmin ilmoitetut tiedot ovat siirtyneet OmaVeroon. Palautushakemuksia ja veroilmoituksia voi tehdä OmaVerossa normaalisti, mutta ne välitetään toiseen EU-maahan aikaisintaan joulukuun aikana.

Energiaveron palautushakemus: Maataloudenharjoittajat ja ammattimaiset kasvihuoneviljelijät voivat tehdä energiaveron palautushakemuksen OmaVerossa.

Uusia toimintoja vielä tulossa

Kiinteistöveropäätös ja kiinteistöveron maksulaput lähetetään maaliskuussa 2020 postissa, mutta ne ovat myös OmaVerossa, ja veron voi myös maksaa OmaVeron kautta. Vuonna 2020 kiinteistöveron eräpäivät voivat olla eri asiakkailla eri aikaan. Omat eräpäivät näkee omasta kiinteistöveropäätöksestään. Kiinteistöveron perusteena olevia tietoja voi korjata ja täydentää OmaVerossa sen jälkeen kun kiinteistöveropäätös on OmaVerossa.

Ensi vuoden alussa OmaVerossa voi myös ilmoittaa muutoksia rekisteritietoihin, esimerkiksi ilmoittautua alv-rekisteriin, sekä tehdä energia-, perintö- ja lahjaveron oikaisuvaatimuksia. Myös yhteisöjen tulolähdejaon muutokset näkyvät OmaVerossa vuoden alussa, kun niitä koskeva laki tulee voimaan.

Vuoden 2021 alusta lähtien OmaVerossa hoituvat kaikki veroasiat, kun myös auto- ja valmisteverotukseen liittyvät asiat voi hoitaa palvelussa.

Lisätietoja: vero.fi/muutoksia