Omakotitalotyömaat valvonnan kohteena

Uutinen, 1.7.2019

Verohallinto teki kesäkuun alussa valvontakäyntejä 52 omakotitalotyömaalle ympäri Suomea. Valvontaa tehtiin uudisrakennusalueilla, joissa oli käynnissä useampia työmaita samanaikaisesti. Valvontakäynnit tehtiin yhteistyössä Aluehallintoviraston tilaajavastuutarkastajien kanssa, jotka valvoivat oman toimivaltansa puitteissa.

Valvontakäyntien tarkoituksena oli ohjata ja valvoa rakennuttajana toimivia kotitalouksia tai yrityksiä palkan- ja työkorvauksen maksuun liittyvien velvoitteiden hoitamisessa. Vuoden 2019 alusta palkkatiedot on tullut ilmoittaa tulorekisteriin.

Pääosassa valvontakäyntejä ei havaittu puutteita. Valvonnassa havaittiin kuitenkin jonkin verran jatkoselvittelyä vaativia asioita, esimerkiksi Uudellamaalla joka toisella valvotulla työmaalla havaittiin selvitettäviä asioita. Valvontakäynneillä tavattiin muun muassa työntekijöitä, joista ei ollut annettu palkkatietoilmoitusta tulorekisteriin. Työmailla oli sekä kotimaisia että ulkomaisia yrityksiä, joilla on alustavien selvitysten mukaan verotukseen liittyvien velvollisuuksien laiminlyöntejä.

Rakennuttajina myös kotitalouksilla on velvollisuuksia

Kotitalouksilla on velvollisuus tarkistaa ennen laskun maksamista, kuuluuko yritys ennakkoperintärekisteriin. Tarkistamisen voi tehdä yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä osoitteesta ytj.fi. Mikäli laskuttava yritys ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, tiedot pitää ilmoittaa tulorekisteriin. Mikäli yrityksen työstä laskuttama työkorvauksen määrä ylittää 1500 euroa kalenterivuoden aikana, tulee kotitalouden tehdä myös ennakonpidätys. 

Velvoitteiden laiminlyönnistä kotitaloudelle voi seurata ennakoimaton kustannus ennakonpidätyksen maksuunpanona, mikäli summaa ei saada perittyä laskuttaneelta yritykseltä.

Rakennusalalla on harmaan talouden torjuntaan liittyviä velvoitteita kuten esimerkiksi veronumero sekä työntekijä- ja urakkatietojen ilmoittaminen Verohallintoon. Omakotitalorakentamisen osalta lainsäädännössä on erikseen säännökset, mikäli rakennuttajana toimii yksityishenkilö, jonka omaan käyttöön omakotitalo tulee.

Lue lisää:

Omakotitalorakentajan ohjeet - toimi näin