Oletko saanut AirBnb-tuloja tai muita vuokratuloja? Ilmoita tulot veroilmoituksella

Uutinen, 3.5.2019

Verohallinto kehottaa ilmoittamaan viime vuoden vuokratulot ajoissa. Asunnon vuokratulot ovat veronlaista tuloa. Tämä koskee myös lyhytaikaista vuokraustoimintaa: esimerkiksi Airbnb:n tai muun alustan kautta saatu tulo pitää ilmoittaa verotuksessa. Viime vuonna saadut vuokratulot pitää ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään toukokuussa. Verohallinto suosittelee ilmoittamista OmaVero-palvelussa.

Kuusi vinkkiä vuokratulojen ilmoittamiseen

1) Ilmoita vuokratulot OmaVerossa

Ilmoita tiedot osakehuoneisto- tai kiinteistökohtaisesti. Jos sinulla on paljon vuokrattavia huoneistoja, voit lähettää tietoja OmaVerossa veroilmoitukselle myös osissa. Jos kohteessa on ollut useita lyhytaikaisia vuokralaisia, merkitse ilmoittaessasi Nimi-sarakkeeseen teksti "Useita vuokralaisia".

Kun tiedot vuokrattavista asunnoista on kerran syötetty ja lähetetty Verohallintoon OmaVerossa, ne näkyvät palvelussa automaattisesti myös jatkossa.

2) Jos ilmoitat vuokrakuluja paperilomakkeilla, älä liitä erittelyjä mukaan

Vuokratuloja voi ilmoittaa myös OmaVeron sijaan myös erillisillä paperilomakkeilla. Lomakkeet löytyvät osoitteesta vero.fi/lomakkeet. Jos täydennät tietoja paperilla, älä lähetä erittelyjä vuokralaisista erillisillä papereilla veroilmoituksen mukana. Jos ilmoitat vuokratulojen tietoja paperilla, älä ilmoita niitä enää OmaVerossa.

3) Säilytä asunnon vuokraamiseen ja vuokralaisiin liittyvät dokumentit itselläsi

Vuokratuloihin liittyviä kuitteja ja tositteita on säilytettävä kuusi vuotta verovuoden päättymisestä. Verohallinto pyytää tositteet tarvittaessa.

Omista dokumenteista pitää löytyä ainakin seuraavat tiedot:

  • asunnon vuokralaiset (nimi)
  • vuokra-aika
  • saadut tulot

Myös tiedot vähennettäväksi vaadituista menoista on löydyttävä.

4) Vähennä verotuksessa vuokratuloihin liittyvät kulut

Huomioi silloin:

a) Voit vähentää vuokratulosta vuokraustoimintaan kohdistuvat kulut. Näitä ovat muun muassa vuokralaisen hankinnasta suoraan johtuneet kulut, esimerkiksi AirBnb- tai muulle välittäjälle maksettu palkkio ja vuokra-ajalle kohdistuva osa asunnon kiinteistä kustannuksista kuten hoitovastikkeesta.

b) Jos sinulla on ollut useampia vuokralaisia vuoden aikana, kuluja ei tarvitse kohdentaa jokaiselle vuokralaiselle erikseen. Vuokratuloon sekä vuokrausaikaan kohdistuvat kulut voit ilmoittaa asuntokohtaisesti.  

c) Jos asunnosta on vuokrattuna vain osa, suhteuta kulut vuokra-aikaan ja vuokrattavan alueen pinta-alaan.

5) Asunnon satunnainen vuokraaminenkin saattaa vaikuttaa asunnon verovapaaseen myyntiin

Jos olet asunut omistamassasi asunnossa yhtäjaksoisesti kaksi vuotta, voit myydä sen verovapaasti. Huomaa, että koko asunnon vuokralle antaminen, vaikka lyhytaikaisestikin, katkaisee asunnon oman käytön. Tällä voi olla vaikutusta asunnon luovutusvoittoverotukseen.                    

6) Ilmoita vuokratulot viimeistään määräpäivänä

Veroilmoituksen täydentämisen määräpäivät ovat tänä vuonna 7.5., 14.5., ja 21.5. Oman määräpäivän voi tarkistaa veroilmoitukselta tai OmaVerosta.

Airbnb vuokratulot voivat aiheuttaa myös arvonlisäverovelvollisuuden.

Katso verkkoseminaari: Vuokratulojen ja muiden pääomatulojen ilmoittaminen

Jos haluat perehtyä vuokratulojen ja vuokratuloista vähennettävien tulonhankkimiskulujen ilmoittamiseen syvemmin, katso Vuokratulojen ja muiden pääomatulojen ilmoittaminen -verkkoseminaarin tallenne. Seminaarissa Verohallinnon asiantuntijat käyvät läpi myös vuokratulojen ilmoittamista OmaVerossa.

Faktalaatikko: Esitäytetyt veroilmoitukset

  • Esitäytetyt veroilmoitukset saapuvat koteihin huhtikuun aikana. Suomi.fi-viestit-palvelua käyttävät eivät saa veroilmoitusta enää postitse, vaan saavat sähköpostitse tiedon veroilmoituksen saapumisesta OmaVero-palveluun.
  • Esitäytetty veroilmoitus on A4-tuloste verotustiedoista. Tulostetta ei voi täydentää ja palauttaa. Tiedot ilmoitetaan joko OmaVerossa tai paperilla kunkin aihealueen omilla lomakkeilla. Lomakkeet voi tulostaa osoitteesta vero.fi/lomakkeet tai tilata numerosta 029 497 030.
  • Jos kotiin tulevan esitäytetyn veroilmoituksen tiedot ovat oikein, ei tarvitse tehdä mitään.
  • Jos täydennettävää tietoihin on, Verohallinto suosittelee toimimaan sähköisesti OmaVerossa.